Linia kolejowa nr 693 Czechowice Dziedzice (rozjazd nr 827) - Bronów

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu -
Xpo1zd.png Czechowice-Dziedzice
Zabrzeg
rozjazd początkowy 0,015 93
1zsc1z.gif Zabrzeg Czarnolesie stacja węzłowa 2,077 150
1zpo1z.gif Bronów posterunek odgałęźny 5,639 93, 694
1zpox.gif rozjazd końcowy 5,664 150
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy

Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)