Linia kolejowa nr 685 Droniowiczki - Jawornica

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Początek łącznicy na posterunku w Droniowiczkach.
Widok z przejazdu w Droniowiczkach.
Łuk w kierunku Lublińca.
Tor 2 linii 152 z łącznicą do Jawornicy.
Wjazd na posterunek Jawornica.
Wyjazd z Droniowiczek w kierunku Jawornicy.

Przebieg linii

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie -
Xpo1z.gif Droniowiczki rozjazd początkowy -0,085 152
1zpo1z.gif posterunek odgałęźny 0,000 -
1zpox.gif Jawornica rozjazd końcowy 3,232 61
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy

Informacje ogólne

Jednotorowa łącznica pomiędzy posterunkami Droniowiczki i Jawornica oddana została do użytku w 1953 roku, krótko po otwarciu linii z Paczyny do Lublińca. Rok wcześniej otwarte zostały obydwa odgałęziające ją posterunki. Łącznica umożliwia bezpośredni przejazd z kierunku Paczyny na Herby Nowe, bez zmiany czoła pociągu na stacji Lubliniec.

Łącznica ma niecałe 4 kilometry długości i początkowo biegnie wzdłuż toru nr 1 linii 152, przechodząc wiaduktem ponad linią z Kalet. Następnie odbija na północ i po dosyć prostym odcinku dochodzi do posterunku w Jawornicy. Po łącznicy nigdy nie kursowały pociągi pasażerskie. Łącznica została zelektryfikowana w 1973 roku.

Charakterystyka techniczna

  • jednotorowa
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 60 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)