Linia kolejowa nr 680 Kędzierzyn Koźle (rejon KKD) - Kłodnica

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach -
Xpo2z.gif Kędzierzyn-Koźle rozjazd początkowy -1,456 151
2zsc2zd.gif stacja węzłowa 0,000 136, 137, 174, 199,
681, 682, 709, 872
2zpo2z.gif Żabieniec posterunek odgałęźny 1,381 137, 174
2zpo2z.gif Kłodnica posterunek odgałęźny 2,268 -
2zpox.gif rozjazd końcowy 2,308 136
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)