Linia kolejowa nr 668 Jaworzno Szczakowa (rejon JSB) - Długoszyn

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu -
Xpo1z.gif Jaworzno Szczakowa rozjazd początkowy -0,061 666
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 0,010 715
1zpo1z.gif Długoszyn rozjazd odgałęziający 1,801 667
1zpo1z.gif posterunek odgałęźny 1,824 -
1zpox.gif rozjazd końcowy 1,941 134
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)