Linia kolejowa nr 666 Sosnowiec Maczki (rejon SMA) - Jaworzno Szczakowa (rejon JSC)

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu -
Xpo1z.gif Sosnowiec Maczki rozjazd początkowy 0,000 133
1zpo1z.gif Jaworzno Szczakowa rozjazd odgałęziający 0,633 668
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 1,400 714
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 1,679 669
1zsc1z.gif stacja węzłowa 2,000 133, 134, 156, 715
1zpox.gif rozjazd końcowy 2,663 670
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)