Linia kolejowa nr 657 Katowice Szopienice Północne - Katowice Muchowiec

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu -
Xpo1z.gif Katowice Szopienice Północne rozjazd początkowy 0,000 161
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 0,122 654
1zpo1z.gif Stawiska rozjazd odgałęziający 1,055 658
1zpo1z.gif posterunek odgałęźny 1,996 171, 655
1zsr1z.png Katowice Janów posterunek bocznicowy 4,447 655
1zpo1z.gif Katowice Janów APO posterunek odstępowy 4,545 171
1zpo1z.gif Katowice Muchowiec Wschód APO posterunek odstępowy 7,911 171
1zsc1z.gif Katowice Muchowiec stacja techniczna 7,342* 652, 653, 655, 706, 707
1zpox.gif rozjazd końcowy 9,651 171
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
  • - oś posterunku odstępowego Katowice Muchowiec Wschód APO wyższy kilometraż niż oś stacji Katowice Muchowiec, jednakże właściwy obszar stacji Katowice Muchowiec znajduje się w wyższym kilometrażu, aniżeli ten posterunek.


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)