Linia kolejowa nr 655 Mysłowice (rejon MwB) - Katowice Muchowiec (rejon KMA)

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu -
Xpo1z.gif Mysłowice rozjazd początkowy 0,000 138
1zpo1z.gif Stawiska rozjazd odgałęziający 0,929 658
1zpo1z.gif posterunek odgałęźny 1,815 171, 657
1zpo1z.gif Katowice Janów posterunek bocznicowy 4,347 657
1zpo1z.gif Katowice Muchowiec rozjazd odgałęziający 6,996 707
1zpox.gif rozjazd końcowy 7,050 171
stacja węzłowa (7,130) 652, 653, 657, 706
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)