Linia kolejowa nr 64 Kozłów - Koniecpol

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym na odcinku: Kozłów - Starzyny.
Początek linii w Kozłowie.
Nieużywany peron przystanku w Węgrzynowie.
Starzyny - odtąd w kierunku Kozłowa linia jest dwutorowa.
Łuk między Mstyczowem a Kozłowem (km 7,8).
Miejsce katastrofy z 2012 roku, widok w kierunku Kozłowa.
Miejsce katastrofy z 2012 roku, widok w kierunku Starzyn.
Wyjazd ze Szczekocin w kierunku Starzyn.

Przebieg linii

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Lublinie
Zakład Linii Kolejowych w Kielcach -
Xpo2z.gif Kozłów rozjazd początkowy -0,526 8
2zsc2z.gif stacja węzłowa 0,000 -
2zpon2z.png Mstyczów przystanek osobowy 8,838 -
2zsr2z.png Węgrzynów Stary posterunek odstępowy i p.o. 13,618 -
2zpo2z.gif Sprowa posterunek odgałęźny 17,675 -
2zsr2z.png Szczekociny ładownia i przystanek osobowy 23,112 -
2zpon2z.png Starzyny przystanek osobowy 30,417 -
2zpo2z.gif Starzyny rozjazd odgałęziający 32,499 570
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 32,570 -
2zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 32,719 -
1zp1z.gif Wola Kuczkowska przystanek osobowy 34,813 -
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie 39,742 -
1zpox.gif Koniecpol rozjazd końcowy 43,528 61
stacja węzłowa (44,390) -

Informacje ogólne

Jednotorową linię z Kozłowa do Koniecpola otwarto 28 grudnia 1971 roku. Jednym z celów budowy linii była chęć ominięcia Śląska przez pociągi jadące z Nowej Huty i Medyki w kierunku Poznania i Szczecina. Już 2 lata później, 29 grudnia zakończono elektryfikację. W 1974 roku powstało jedyne odgałęzienie - połączenie z CMK w Starzynach. Odtąd linia stała się elementem najkrótszego połączenia Krakowa z Warszawą. W tym celu przebudowano m.in. węzeł w Kozłowie (tak, by wyjazd w kierunku Starzyn następował "na wprost" i bezkolizyjnie). Cała linia miała zostać wyposażona w drugi tor, a większość prac wykonano do 1981 roku. Drugiego toru nie zbudowano jednak na odcinku Starzyny - Koniecpol, mimo iż prace zostały rozpoczęte - wraz z bezkolizyjnym wjazdem do Koniecpola.

Dziś szlak Kozłów - Starzyny kojarzony jest głównie z pociągami kwalifikowanymi i pospiesznymi. Jednak przez ponad 20 lat po linii kursowały pociągi osobowe, zestawione z EZT. W 1997 roku były to 2 pary pociągów, które uzupełniały 3 pary pospiesznych "Giewont", "Reymont" oraz Szczecin - Przemyśl - Szczecin, zatrzymujące się w Szczekocinach. Sytuacja utrzymała się do 2000 roku, gdy zawieszono połączenia osobowe. W międzyczasie pojawił się również pociąg ekspresowy "Krakowianka" Kraków - Poznań - Kraków, który w 2000 roku zdegradowano do pospiesznego i wyznaczono postój w Szczekocinach. Wszystkie postoje na tej stacji zlikwidowano jednak w 2001 roku. Później pociągów na linii ubywało aż do końca 2006 roku, gdy przetrasowany został "Giewont" i szlak Starzyny - Koniecpol zamknięty został dla ruchu pociągów pasażerskich. Wskutek spadku przewozów towarowych i częstych kradzieży sieci w 2010 roku zlikwidowana została cała sieć trakcyjna na tym szlaku, który następnie został zamknięty dla ruchu.

25 lutego 1994 roku na podg Starzyny wydarzył się wypadek kolejowy - na rozjazdach czołowo zderzyły się pociąg pospieszny Giewont (prowadzony EZT) i pociąg ekspresowy Sawa. Zginęła wówczas jedna osoba - maszynista pociągu Giewont, a 8 osób zostało rannych.

Przez dłuższy czas linię stanowiły dwa szlaki Kozłów - Starzyny i Starzyny - Koniecpol, o długościach 32 i 11 kilometrów. Pierwszy podzielony był przez posterunek w Węgrzynowie na dwa odstępy. Wcześniej funkcjonowała także stacja w Szczekocinach, później zamknięta dla potrzeb technicznych. Ruch pociągów prowadzony był przy pomocy półsamoczynnej blokady liniowej jednokierunkowej, zaś na szlaku Starzyny - Koniecpol funkcjonowała blokada dwukierunkowa. Linia była w dosyć dobrym stanie technicznym - prędkość rozkładowa na prawie całej długości wynosiła 120 km/h, praktycznie bez zwolnień doraźnych i stałych.

Orientacyjny profil linii.
W ramach prac modernizacyjnych, przeprowadzonych na linii w 2011 roku, zlikwidowane zostały perony na wszystkich przystankach od Kozłowa do Starzyn. Wymieniona została nawierzchnia obu torów szlakowych, zlikwidowano również rozjazdy na dawnej stacji w Szczekocinach. Od 30 listopada czynny jest posterunek odgałęźny Sprowa, zlikwidowano natomiast posterunek odstępowy w Węgrzynowie Starym.

Reaktywację w ruchu pasażerskim przeszedł szlak ze Starzyn do Koniecpola - w 2012 roku rozpoczęła tędy kursowanie 1 para pociągów TLK oraz 1 para IR z Krakowa na północ, a odcinek ten ponownie wyposażono w sieć trakcyjną. W 2012 roku przeprowadzono modernizację przejazdów kolejowych - wszystkie na odcinku Kozłów - Starzyny otrzymały kategorię B (samoczynna sygnalizacja przejazdowa z półrogatkami).

3 marca 2012 roku na szlaku Sprowa - Starzyny wydarzyła się katastrofa kolejowa - w wyniku czołowego zderzenia pociągów IR Jan Matejko oraz TLK Brzechwa zginęło 16 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Zdarzenie to spowodowało kilkudniową przerwę w ruchu na linii, który wznowiono 6 marca wieczorem.

W 2012 roku kontynuowane były prace modernizacyjne, polegające na przebudowie obiektów inżynierskich oraz sieci trakcyjnej. Zmieniono także przebieg toru nr 2 w obrębie dawnej stacji w Szczekocinach i posterunku w Węgrzynowie. Docelowo założono wprowadzenie prędkości 150 km/h, po uzyskaniu odstępstwa na eksploatację przy podwyższonych parametrach technicznych (m.in. wyższe dopuszczalne przyspieszenia na łukach). Od grudnia pociągi kursują z prędkościami do 130 km/h (ograniczenie stałe, ujęte w WOS).

Na początku 2014 roku podwyższono dopuszczalną prędkość do 140-150 km/h.

Od grudnia 2014 roku dokonano kolejnego zwiększenia dopuszczalnej prędkości pociągów, po przeprowadzeniu regulacji w planie i profilu całego odcinka. Uzyskano w ten sposób dopuszczalną prędkość na poziomie 160 km/h z kilkoma ograniczeniami do 150 km/h, ze względu na małe promienie łuków.

W 2016 roku na odcinku Kozłów - Starzyny uruchomiono system ERTMS/ETCS poziomu 1.

Wyposażenie linii kolejowej w system ERTMS/ETCS poziom 1
Tor N Tor P
kierunek nieparzysty kierunek parzysty kierunek nieparzysty kierunek parzysty
WETCS4.png 0,471 WETCS6.png 0,471 WETCS4.png 0,471 WETCS6.png 0,471
WETCS5.png 0,611 WETCS5.png 32,951 WETCS5.png 0,611 WETCS5.png 33,000
WETCS6.png 33,088 WETCS4.png 33,091 WETCS6.png 32,742 WETCS4.png -

Charakterystyka linii

  • dwutorowa: Kozłów - Starzyny
  • jednotorowa: Starzyny - Koniecpol
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 100-120 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)