Linia kolejowa nr 64 Kozłów - Koniecpol

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym na odcinku: Kozłów - Starzyny.
Linia kolejowa wyposażona w system ERTMS/ETCS poziomu 1 na odcinku od km 0,430 do km 32,932.
Początek linii w Kozłowie.
Nieużywany peron przystanku w Węgrzynowie.
Starzyny - odtąd w kierunku Kozłowa linia jest dwutorowa.
Łuk między Mstyczowem a Kozłowem (km 7,8).
Miejsce katastrofy z 2012 roku, widok w kierunku Kozłowa.
Miejsce katastrofy z 2012 roku, widok w kierunku Starzyn.
Wyjazd ze Szczekocin w kierunku Starzyn.

Przebieg linii

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Lublinie
Zakład Linii Kolejowych w Kielcach -
Xpo2z.gif Kozłów rozjazd początkowy -0,526 8
2zsc2z.gif stacja węzłowa 0,000 -
2zpon2z.png Mstyczów przystanek osobowy 8,838 -
2zsr2z.png Węgrzynów Stary posterunek odstępowy i p.o. 13,618 -
2zpo2z.gif Sprowa posterunek odgałęźny 17,675 -
2zsr2z.png Szczekociny ładownia i przystanek osobowy 23,112 -
2zpon2z.png Starzyny przystanek osobowy 30,417 -
2zpo2z.gif Starzyny rozjazd odgałęziający 32,499 570
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 32,570 -
2zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 32,719 -
1zp1z.gif Wola Kuczkowska przystanek osobowy 34,813 -
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie 39,742 -
1zpox.gif Koniecpol rozjazd końcowy 43,528 61
stacja węzłowa (44,390) -

Informacje ogólne

Jednotorową linię z Kozłowa do Koniecpola otwarto 28 grudnia 1971 roku. Jednym z celów budowy linii była chęć ominięcia Śląska przez pociągi jadące z Nowej Huty i Medyki w kierunku Poznania i Szczecina. Już 2 lata później, 29 grudnia zakończono elektryfikację. W 1974 roku powstało jedyne odgałęzienie - połączenie z CMK w Starzynach. Odtąd linia stała się elementem najkrótszego połączenia Krakowa z Warszawą. W tym celu przebudowano m.in. węzeł w Kozłowie (tak, by wyjazd w kierunku Starzyn następował "na wprost" i bezkolizyjnie). Cała linia miała zostać wyposażona w drugi tor, a większość prac wykonano do 1981 roku. Drugiego toru nie zbudowano jednak na odcinku Starzyny - Koniecpol, mimo iż prace zostały rozpoczęte - wraz z bezkolizyjnym wjazdem do Koniecpola.

Dziś szlak Kozłów - Starzyny kojarzony jest głównie z pociągami kwalifikowanymi i pospiesznymi. Jednak przez ponad 20 lat po linii kursowały pociągi osobowe, zestawione z EZT. W 1997 roku były to 2 pary pociągów, które uzupełniały 3 pary pospiesznych "Giewont", "Reymont" oraz Szczecin - Przemyśl - Szczecin, zatrzymujące się w Szczekocinach. Sytuacja utrzymała się do 2000 roku, gdy zawieszono połączenia osobowe. W międzyczasie pojawił się również pociąg ekspresowy "Krakowianka" Kraków - Poznań - Kraków, który w 2000 roku zdegradowano do pospiesznego i wyznaczono postój w Szczekocinach. Wszystkie postoje na tej stacji zlikwidowano jednak w 2001 roku. Później pociągów na linii ubywało aż do końca 2006 roku, gdy przetrasowany został "Giewont" i szlak Starzyny - Koniecpol zamknięty został dla ruchu pociągów pasażerskich. Wskutek spadku przewozów towarowych i częstych kradzieży sieci w 2010 roku zlikwidowana została cała sieć trakcyjna na tym szlaku, który następnie został zamknięty dla ruchu.

25 lutego 1994 roku na podg Starzyny wydarzył się wypadek kolejowy - na rozjazdach czołowo zderzyły się pociąg pospieszny Giewont (prowadzony EZT) i pociąg ekspresowy Sawa. Zginęła wówczas jedna osoba - maszynista pociągu Giewont, a 8 osób zostało rannych.

Przez dłuższy czas linię stanowiły dwa szlaki Kozłów - Starzyny i Starzyny - Koniecpol, o długościach 32 i 11 kilometrów. Pierwszy podzielony był przez posterunek w Węgrzynowie na dwa odstępy. Wcześniej funkcjonowała także stacja w Szczekocinach, później zamknięta dla potrzeb technicznych. Ruch pociągów prowadzony był przy pomocy półsamoczynnej blokady liniowej jednokierunkowej, zaś na szlaku Starzyny - Koniecpol funkcjonowała blokada dwukierunkowa. Linia była w dosyć dobrym stanie technicznym - prędkość rozkładowa na prawie całej długości wynosiła 120 km/h, praktycznie bez zwolnień doraźnych i stałych.

Orientacyjny profil linii.
W ramach prac modernizacyjnych, przeprowadzonych na linii w 2011 roku, zlikwidowane zostały perony na wszystkich przystankach od Kozłowa do Starzyn. Wymieniona została nawierzchnia obu torów szlakowych, zlikwidowano również rozjazdy na dawnej stacji w Szczekocinach. Od 30 listopada czynny jest posterunek odgałęźny Sprowa, zlikwidowano natomiast posterunek odstępowy w Węgrzynowie Starym.

Reaktywację w ruchu pasażerskim przeszedł szlak ze Starzyn do Koniecpola - w 2012 roku rozpoczęła tędy kursowanie 1 para pociągów TLK oraz 1 para IR z Krakowa na północ, a odcinek ten ponownie wyposażono w sieć trakcyjną. W 2012 roku przeprowadzono modernizację przejazdów kolejowych - wszystkie na odcinku Kozłów - Starzyny otrzymały kategorię B (samoczynna sygnalizacja przejazdowa z półrogatkami).

3 marca 2012 roku na szlaku Sprowa - Starzyny wydarzyła się katastrofa kolejowa - w wyniku czołowego zderzenia pociągów IR Jan Matejko oraz TLK Brzechwa zginęło 16 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Zdarzenie to spowodowało kilkudniową przerwę w ruchu na linii, który wznowiono 6 marca wieczorem.

W 2012 roku kontynuowane były prace modernizacyjne, polegające na przebudowie obiektów inżynierskich oraz sieci trakcyjnej. Zmieniono także przebieg toru nr 2 w obrębie dawnej stacji w Szczekocinach i posterunku w Węgrzynowie. Docelowo założono wprowadzenie prędkości 150 km/h, po uzyskaniu odstępstwa na eksploatację przy podwyższonych parametrach technicznych (m.in. wyższe dopuszczalne przyspieszenia na łukach). Od grudnia pociągi kursują z prędkościami do 130 km/h (ograniczenie stałe, ujęte w WOS).

Na początku 2014 roku podwyższono dopuszczalną prędkość do 140-150 km/h.

Od grudnia 2014 roku dokonano kolejnego zwiększenia dopuszczalnej prędkości pociągów, po przeprowadzeniu regulacji w planie i profilu całego odcinka. Uzyskano w ten sposób dopuszczalną prędkość na poziomie 160 km/h z kilkoma ograniczeniami do 150 km/h, ze względu na małe promienie łuków.

W 2016 roku na odcinku Kozłów - Starzyny uruchomiono system ERTMS/ETCS poziomu 1.

Charakterystyka linii

  • dwutorowa: Kozłów - Starzyny
  • jednotorowa: Starzyny - Koniecpol
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 100-120 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)