Linia kolejowa nr 625 Sucha Beskidzka Północ - Sucha Beskidzka Południe

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Xpo1z.gif Sucha Beskidzka Zamek rozjazd początkowy 0,000 97
1zpo1z.gif posterunek odgałęźny i p.o. 0,295 -
1zpox.gif rozjazd końcowy 0,659 98
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)