Linia kolejowa nr 614 Żurawica (rejon ŻrB) - Hurko (tor szeroki)

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie
Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie -
Xsc1n.gif Żurawica stacja węzłowa 1,801 91, 119, 613, 861
1npo1n.gif rozjazd odgałęziający 2,180 125
1npox.gif Hurko rozjazd końcowy 7,617 92
stacja węzłowa (8,367) 91, 120, 123, 613, 989
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)