Linia kolejowa nr 608 Podłęże (rozjazd nr 201 - rozjazd nr 101)

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Widok z wiaduktu na tor nr 2; kierunek Podgrabie.
Tor nr 2 łącznicy, widok z wiaduktu w stronę Rudzic.
Odbudowany nasyp toru nr 1.
Początek toru nr 1, widok w kierunku Rudzic.
Wiadukt toru nr 1 linii 95 nad torem 2.
Widok z Rudzic w stronę Podgrabia i Podłęża.
Odejście torów łącznicy w kierunku Podgrabia.
Łącznica tuż przed podg Rudzice - widok przed modernizacją (2008 r.).

Przebieg łącznicy

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie -
Xpo2z.gif Podłęże ex Podgrabie rozjazd początkowy 0,000 95
2zpox.gif ex Rudzice rozjazd końcowy 1,564 91
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy

Informacje ogólne

Dwutorową łącznicę pomiędzy posterunkami Podgrabie i Rudzice oddano do użytku 22 października 1955 roku, a 29 grudnia 1961 roku pojechały nią pierwsze pociągi, prowadzone trakcją elektryczną. Budowa łącznicy umożliwiła prowadzenie pociągów z Nowej Huty w kierunku Prokocimia bez zmiany czoła na stacji Podłęże.

Łącznica rozpoczyna się na posterunku odgałęźnym Podgrabie, który ze względu na swój układ (brak przejść zwrotnicowych) umożliwia jedynie kierunkowe prowadzenie ruchu. Odgałęzienie następuje w sposób bezkolizyjny - tor nr 1 linii do Podłęża przechodzi wiaduktem ponad torem nr 2 do Rudzic. Jest ona dosyć krótka (tor nr 1 - 1393 m, tor nr 2 - 1306 m) i po przejściu łagodnym łukiem włącza się liniowo w posterunek odgałęźny Rudzice. Istnienie dwóch torów uwarunkowane jest bardziej wspomnianym układem torowym posterunku Podgrabie i możliwością swobodnego zatrzymywania pociągów na łącznicy, niż istniejącym obecnie ruchem towarowym.

Latem 2010 roku nastąpiło uszkodzenie nasypu w torze nr 1 i jego wyłączenie z ruchu (później zdjęto również sieć trakcyjną). Ponieważ z tego samego powodu wyłączono również tor nr 2 na szlaku Kraków Kościelniki - Podgrabie, ruch na łącznicy zamarł całkowicie. Wkrótce później nastąpiło także wyłączenie z eksploatacji posterunku Podgrabie. W latach 2011-2012 podjęto jednak naprawę uszkodzonych nasypów, zakończoną w 2012 roku. Obecnie jednak trwa także przebudowa posterunku odgałęźnego Rudzice (w ramach modernizacji linii E30; modernizowane są także 2 wiadukty w torach łącznicy), przez co oba tory pozostają nadal wyłaczone z eksploatacji.

Charakterystyka techniczna

  • dwutorowa
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 60 km/h (obecnie zamknięta dla ruchu)
  • szerokość toru: 1435 mm


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)