Linia kolejowa nr 602 Kraków Przedmieście - Kraków Olsza

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Początek łącznicy na posterunku odgałęźnym Kraków Przedmieście.
Wjazd na posterunek Kraków Przedmieście.
Widok w kierunku Olszy, w oddali powtarzacz semafora wjazdowego.
Wiadukt al. 29 Listopada.
Wyjazd w kierunku Przedmieścia.
Wyjazd w kierunku Przedmieścia ze stacji Kraków Olsza.

Przebieg łącznicy

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie -
Xpo1z.gif Kraków Przedmieście rozjazd początkowy 0,000 8
1zpox.gif Kraków Olsza rozjazd końcowy 0,821 100
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy

Informacje ogólne

Jednotorowa łącznica z posterunku odgałęźnego Kraków Przedmieście do stacji Kraków Olsza została zbudowana i uruchomiona w 1943 roku, podczas prac nad budową "małej" obwodnicy Krakowa. Równocześnie powstały łącznice z Przedmieścia do stacji Kraków Główny Towarowy. Łącznica umożliwiła prowadzenie pociągów towarowych z linii warszawskiej bezpośrednio do stacji rozrządowej Kraków Prokocim Towarowy, bez potrzeby przejazdu przez stację Kraków Główny. W 1960 roku została ona zelektryfikowana.

Łącznica rozpoczyna się rozjazdem nr 3 na posterunku Przedmieście i od razu przechodzi w duży spadek oraz ostry łuk w lewo, co powoduje konieczność ograniczenia prędkości do 40 km/h. Jest ona bardzo krótka - ma 821 metrów długości, po których kończy się na rozjeździe nr 2 stacji Kraków Olsza. Z tych względów unika się zatrzymań pod semaforami wjazdowymi, a pociągi z kierunku Prokocimia czekają na zwolnienie szlaku do Batowic na torach stacyjnych Krakowa Olszy.

Ruch pociągów na łącznicy prowadzony jest przy pomocy blokady liniowej z torem izolowanym, posiadającej bloki żądania i dania zgody. Po łącznicy prowadzony jest tylko ruch towarowy - okazjonalnie zdarzają się także przejazdy pociągów pasażerskich, np. podczas zakłóceń w ruchu na szlaku do Krakowa Głównego. W 2011 roku z łącznicy korzystały niektóre pociągi TLK, omijające stację Kraków Główny z powodu remontu peronów.

Charakterystyka techniczna

  • jednotorowa
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 40 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm


Wróć do:
Wykaz linii kolejowych (D29)