Linia kolejowa nr 601 Kraków Przedmieście - Kraków Główny (rozjazd nr 326)

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Początek łącznicy na posterunku Kraków Przedmieście.
Pierwsze metry łącznicy.
Odejście od linii nr 8.
Widok w kierunku linii nr 8.
Łącznica na wysokości bocznicy PKP Energetyka.
Miejsce po dawnej bocznicy, po prawej tor do PKP Energetyka.
Wjazd na stację Kraków Towarowy.
Widok na tor łącznicy w obrębie stacji Kraków Towarowy.

Przebieg łącznicy

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie -
Xpo1z.gif Kraków Przedmieście rozjazd początkowy 0,000 8
1zpox.gif Kraków Główny rozjazd końcowy 1,188 118
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy

Informacje ogólne

Jednotorowa łącznica z posterunku Kraków Przedmieście do stacji Kraków Towarowy została oddana do użytku w 1943 roku, jako jeden z element prac nad poprawieniem przepustowości krakowskiego węzła. W założeniu miała umożliwić kierowanie pociągów towarowych z linii katowickiej na warszawską, bez zmiany czoła pociągu na Dworcu Głównym. Jej znaczenie zmniejszyło się w latach 50. powybudowaniu "dużej" obwodnicy, gdyż pociągi towarowe mogły zjeżdżać z linii katowickiej już na stacji Kraków Mydlniki, co jest ważne zwłaszcza obecnie, przy dość gęstym ruchu pasażerskim na odcinku Kraków Mydlniki - Kraków Główny Osobowy. Łącznica została zelektryfikowana w 1960 roku, podczas prac na szlaku Kraków Batowice - Kraków Główny.

Po uszkodzeniu w 1997 roku torów na szlaku Kraków Mydlniki - Kraków Batowice łącznica przejęła ruch towarowy z tej linii. Po naprawie torów w sierpniu 2005 roku straciła ona nieco na znaczeniu, jednak ponowne uszkodzenie torów nastąpiło latem 2010 roku i spowodowało skierowanie kilku par pociągów towarowych na łącznicę. Taki stan utrzymuje się do dziś (marzec 2012), jednak planowany jest ponowny remont tamtego szlaku.

Łącznica rozpoczyna się rozjazdem nr 6 na posterunku odgałęźnym Kraków Przedmieście i przez pierwsze kilkaset metrów biegnie obok dwutorowego szlaku do Krakowa Głównego. Następnie przechodzi w łuk, którym omija od północy bocznicę PKP Energetyka. W tym miejscu znajduje się również semafor wjazdowy na Dworzec Towarowy. Pomiędzy semaforem wjazdowym a głowicą rozjazdową odgałęziała się także bocznica, po której pozostały obecnie tylko podrozjazdnice w torze szlakowym. Po odgałęzieniu znajduje się jeszcze jeden krótki łuk w prawo, za którym łącznica włącza się w układ torowy stacji Kraków Główny Towarowy. Przez stację tą przechodzi torem szóstym i włącza się w linię nr 133 na zachodniej głowicy rozjazdowej.

Charakterystyka techniczna

  • jednotorowa
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 50 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)