Linia kolejowa nr 573 Idzikowice - Radzice

Z Semaforek
Prosta za Radzicami.
Wyjazd z Radzic.
Semafory SBL.
Dojście do linii CMK.
Semafory SBL przed Idzikowicami.
Przed Idzikowicami.

Przebieg linii

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Lublinie
Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej
Xpo1z.gif Idzikowice rozjazd początkowy 0,631 4
1zpox.gif Radzice rozjazd końcowy 5,098 22
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy

Informacje ogólne

Łącznica ta powstała jako połączenie Centralnej Magistrali Kolejowej i linii Tomaszów Mazowiecki - Radom. Oficjalnie ruch na niej rozpoczęto 26 września 1974 roku. Niecały rok później (13 września) zakończono elektryfikację łącznicy. W 1986 roku, wraz z pracami nad przystosowaniem CMK do prędkości 160 km/h łącznica została wyposażona w samoczynną blokadę liniową typu Eac (dwa odstępy). Obecnie jest ona wykorzystywana zasadniczo w ruchu towarowym.

Łącznica ma swój początek na stacji Idzikowice, a przez niecałe trzy kilometry biegnie równolegle do torów CMK. Następnie przechodzi w krótki łuk, który kończy się około kilometra przed Radzicami. Po krótkiej prostej osiąga końcową stację w Radzicach. Zjazd na nią odbywa się po rozjeździe, umożliwiającym jazdę z prędkością do 100 km/h. Podobnie jak na innych łącznicach prowadzących do CMK, promienie łuków umożliwiają prowadzenie ruchu pociągów z prędkościami 100 km/h - ze względu na zły stan techniczny nawierzchni obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Charakterystyka techniczna

  • jednotorowa
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 100 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)