Linia kolejowa nr 570 Psary - Starzyny

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Początek łącznicy na stacji Psary (rozjazd nr 40).
Odejście łącznicy od Centralnej Magistrali Kolejowej (km 1,0).

Przebieg łącznicy

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Lublinie
Zakład Linii Kolejowych w Kielcach -
Psary stacja techniczna (0,000) -
Xpo1z.gif rozjazd początkowy 0,252 4
1zpo1z.gif Starzyny posterunek odgałęźny 2,932 -
1zpox.gif rozjazd końcowy 3,005 64
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy

Informacje ogólne

Semafor odstępowy oraz jedyny przejazd na łącznicy(km 1,5).
Łuk w kierunku Starzyn (km 1,6).
Krótka prosta przed posterunkiem Starzyny (km 2,5).
Koniec łącznicy na posterunku Starzyny. (km 2,8).

Łącznica ta powstała jako połączenie budowanej Centralnej Magistrali Kolejowej i linii Kozłów - Koniecpol. Oficjalnie ruch na niej rozpoczęto 26 września 1974 roku. Niecały rok później (12 września) zakończono elektryfikację łącznicy. W latach 80. wraz z pracami nad przystosowaniem CMK do prędkości 160 km/h łącznica zostałą wyposażona w samoczynną blokadę liniową typu Eac (dwa odstępy). Łącznicę planowano doposażyć w drugi tor, w miarę zwiększania się ruchu pociągów.

Łącznica umożliwiła prowadzenie szybkiego ruchu ekspresowego z Warszawy do Krakowa, który obecnie utrzymuje poziom kilkunastu par pociągów na dobę.

Łącznica ma swój początek na stacji Psary, a przez pierwszy kilometr biegnie równolegle do torów CMK, następnie przechodzi w łuk, który kończy się przy linii Kozłów - Koniecpol. Po krótkiej prostej osiąga końcowy posterunek w Starzynach. Zjazd na nią odbywa się po rozjazdach, umożliwiających jazdę z prędkością do 100 km/h. Podobnie jak na innych łącznicach prowadzących do CMK, promienie łuków umożliwiają prowadzenie ruchu pociągów z prędkościami 100 km/h.

Charakterystyka łącznicy

  • jednotorowa
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 100 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)