Linia kolejowa nr 565 Charzewice - Stalowa Wola Rozwadów Towarowy

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Początek łącznicy na posterunku w Charzewicach.
Widok na łącznicę z wiaduktu obwodnicy - przed reaktywacją.
Odejście od linii lubelskiej.
Widok w kierunku Charzewic.
Przejazd na ulicy Sandomierskiej.
Łuk w kierunku Charzewic.
Zakończenie łącznicy na stacji w Rozwadowie Towarowym.

Przebieg łącznicy

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Lublinie
Zakład Linii Kolejowych w Lublinie -
Xpo1z.gif Charzewice rozjazd odgałęziający 0,000 68
1zpo1z.gif posterunek odgałęźny 0,021 -
1zp1z.gif Stalowa Wola Charzewice przystanek osobowy 0,594 -
1zpox.gif Stalowa Wola Rozwadów Towarowy rozjazd końcowy 0,955 74
stacja techniczna (1,193) -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Informacje ogólne

Łącznica ta otwarta dla ruchu pociągów została 31 grudnia 1914 roku. Prawdopodobnie nigdy nie był prowadzony po niej regularny ruch pociągów pasażerskich, gdyż wszystkie zajeżdżały do ważnej wówczas stacji w Rozwadowie. Pociągi towarowe w kierunku Tarnobrzega mogły zaś dzięki łącznicy stację tą omijać, unikając zbędnej zmiany czoła pociągu. Łącznica ta rozpoczyna się rozjazdem na posterunku w Charzewicach i początkowo biegnie równolegle do linii lubelskiej, by po kilkuset metrach odbić dość ostro w prawo. Na łuku znajduje się jedyny przejazd kolejowy (ul. Sandomierska) i dalej po następnych kilkuset metrach kończy się na stacji w Rozwadowie Towarowym.

Koniec lat 80. związany z elektryfikacją węzła rozwadowskiego przyniósł plany na elektryfikację linii lubelskiej, która pozostała jednak niezelektryfikowana do dziś. Wykonano jednak pewne prace wstępne, ustawiając słupy trakcyjne na wyjeździe z Rozwadowa w kierunku Pilchowa. Słupy ustawiono również na całej łącznicy - w początkowej części są to stalowe bramki nad dwoma torami, bliżej Rozwadowa Towarowego znajdują się słupy betonowe.

Wraz z malejącym ruchem pociągów towarowych jej znaczenie jednak się zmniejszało, by w latach 90. doprowadzić do zamknięcia posterunku Charzewice. Formalnie wiązało się to ze wstrzymaniem ruchu pociągów, gdyż nikomu niepotrzebny był tor, wychodzący "ślepo" ze stacji w Rozwadowie Towarowym, do którego nie dochodziła przecież żadna bocznica. Formalnie wjazd na łącznicę w Charzewicach był możliwy, jednak rozjazd pozostawał zawsze zamknięty w jednym położeniu. Brak utrzymania łącznicy spowodował, że tor stawał się coraz bardziej zarośnięty. Zlikwidowano zbędny semafor wjazdowy od strony Rozwadowa Towarowego, zaasfaltowany został także przejazd kolejowy na ul. Sandomierskiej. Łącznica powoli odchodziła do przeszłości.

Pojawiające się jednak plany dotyczące budowy szybkiego połączenia Warszawy z Rzeszowem spowodowały, że podjęto decyzję o reakywacji łącznicy. Co prawda nie leży ona na drodze planowanego połączenia (które realizowane ma być przez Sandomierz i Radom), jednak po realizacji modernizacji linii Ocice - Rzeszów Główny pojawiła się propozycja uruchomienia bezpośredniego połączenia, które omijałoby stację w Rozwadowie właśnie poprzez łącznicę. Dla podróżnych ze Stalowej Woli pociąg zatrzymywałby się na przystanku w Pilchowie lub przy nowozbudowanym peronie w okolicy ulicy Sandomierskiej.

Przystąpiono zatem do realizacji remontu łącznicy. Wykonana została częściowa wymiana nawierzchni - objęto nią wszystkie podkłady drewniane; oczyszczono podsypkę i wykonano przebudowę przejazdu na ulicy Sandomierskiej (zabudowa płyt małogabarytowych). Największe koszty pochłonęła jednak budowa nowych urządzeń SRK na posterunku Charzewice, wyposażając go w nowe urządzenia komputerowe, sterowane z nastawni "Ro" w Rozwadowie. Wszystkie prace wykonano do marca 2010 roku, jednak pociągi dla których wykonano te prace nigdy nie zostały uruchomione - połączenie Warszawy z Rzeszowem przez Stalową Wolę zlikwidowano od czerwca tego samego roku. Łącznica jest zaś używana w ruchu towarowym - kursują nią m.in pociągi zdawcze z Rozwadowa Towarowego na linię lubelską. Remont pozwolił na ustanowienie prędkości rozkładowej 60 km/h, jednak jest ona ograniczana na przejeździe kolejowym (brak widzialności - 20 km/h) oraz na łuku wjazdowym do Rozwadowa (promień 202 m - 30 km/h).

Od grudnia 2012 roku łącznicą kursują 2 pary pociągów pasażerskich - są to TLK Solina i Wieniawski, omijające Rozwadów.

Charakterystyka łącznicy

  • jednotorowa
  • niezelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 60 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)