Linia kolejowa nr 541 Łódź Widzew - Łódź Olechów

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Łodzi
Łódź Widzew stacja węzłowa (0,000) 16, 540
Xpo2z.gif rozjazd początkowy 0,765 17
2zp2z.gif Łódź Andrzejów Szosa przystanek osobowy 5,504 -
2zpo2z.gif Łódź Olechów rozjazd odgałęziający 5,782 830
2zpox.gif rozjazd końcowy 7,367 25
stacja węzłowa (7,495) 831, 832
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)