Linia kolejowa nr 538 Koluszki (rozjazd nr 145 - rozjazd nr 154)

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Łącznica wzdłuż "Wiedenki".
Wiadukt łącznicy z Żakowic.
Odejście w kierunku Łodzi.
Powtarzacze przed wjazdem na "Wiedenkę".
Łuk w kierunku Gałkówka.
Widok w kierunku "Wiedenki".
Łuk przed dawnymi Pękowicami.
Początek łącznicy na dawnym posterunku Pękowice.

Przebieg łącznicy

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Łodzi -
Xpo2z.gif Koluszki ex Pękowice rozjazd początkowy -0,131 17
2zpox.gif ex Bęzelin rozjazd końcowy 1,462 1
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy

Informacje ogólne

Linia kolejowa nr 538 znajduje się wewnątrz stacji w Koluszkach i umożliwia kierowanie ruchu pociągów pasażerskich oraz towarowych z Gałkówka bezpośrednio na "Wiedenkę" w stronę Piotrkowa, bez konieczności zmiany czoła pociągu. Została ona otwarta w 1915 roku, natomiast od 31 grudnia 1974 roku kursują nią pociągi, prowadzone trakcją elektryczną. Niegdyś łącznica rozpoczynała się na posterunku odgałęźnym Pękowice, natomiast kończyła w Bęzelinie - posterunki te w ramach modernizacji linii łódzkiej włączono w okręg nastawczy stacji Koluszki, a rozjazdy w nich sterowane są z nastawni dysponującej "Kl". Dzięki modernizacji umożliwiony został zjazd na łącznicę z prędkością do 60 km/h od strony Łodzi. W Bęzelinie prace ograniczyły się do wymiany sygnalizacji oraz przeniesienia sterowania, zburzono także dawny budynek nastawni. W Pękowicach nastawnia pełni obecnie funkcje strażnicy przejazdowej.

Łącznicę można podzielić na dwa zasadnicze odcinki - pierwszym jest ponad półkilometrowy łuk, którym odchodzi ona od linii łódzkiej na południe, w kierunku Rokicin. Drugi odcinek to ponad trzystumetrowa prosta wzdłuż "Wiedenki", kończąca się rozjazdami na dawnym posterunku Bęzelin. Na prostej łącznica przechodzi pod wiaduktem łącznicy z Żakowic przez dawny posterunek Zieleń do Koluszek. Na łącznicy nie ma żadnych przejazdów kolejowych.

Przez szereg lat łącznica znajdowała się w złym stanie, głównie z powodu drewnianych podkładów oraz braków tłucznia. Mimo to, eksploatowana była nadal z dozwoloną prędkością 60 km/h. W drugiej połowie 2012 roku dokonano jednak wymiany nawierzchni obu torów, co pozwoliło utrzymać dotychczasową prędkość rozkładową. Wymieniono również jeden z rozjazdów od strony Piotrkowa. Nadal jednak wjazd na łącznicę od południa odbywać się może z prędkościami do 40 km/h, co mocno ogranicza jej parametry techniczne.

Charakterystyka techniczna

  • dwutorowa
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 60 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)