Linia kolejowa nr 528 Czachówek Zachodni - Czachówek Południowy

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach -
Czachówek Zachodni posterunek odgałęźny (0,000) 12
Xpo1z.gif rozjazd początkowy 0,180 526
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Warszawie 0,400 -
1zpox.gif Czachówek Południowy rozjazd końcowy 1,288 8
stacja węzłowa (1,878) 525
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)