Linia kolejowa nr 527 Czachówek Południowy (rozjazd nr 7) - Czachówek Wschodni

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Xpo1z.gif Czachówek Południowy
(rejon CzP11)
rozjazd początkowy 0,000 8
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach 1,412 -
1zpox.gif Czachówek Wschodni rozjazd końcowy 1,805 525
posterunek odgałęźny (1,816) 12
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)