Linia kolejowa nr 525 Czachówek Południowy - Czachówek Wschodni

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Czachówek Południowy stacja węzłowa (-0,601) 528
Xpo1z.gif rozjazd początkowy -0,068 8
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach 1,320 -
1zpox.gif Czachówek Wschodni rozjazd końcowy 1,644 12
posterunek odgałęźny i p.o. (1,730) 527
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)