Linia kolejowa nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Początek - wyjazd na CMK w Grodzisku Mazowieckim.
Wiadukt CMK nad "Wiedenką".
Szlak Korytów - Szeligi.
Wiadukt nad "Gierkówką" (DK8).
Wyjazd ze Strzałek w kierunku Idzikowic.
Wjazd do Idzikowic - największej stacji CMK.
Wyjazd z Idzikowic na południe.
Przejazd kolejowy na szlaku Olszamowice - Włoszczowa Północ.
Jeden z niedokończonych wiaduktów nad CMK.
Szlak Włoszczowa Północ - Knapówka, po lewej łącznica do Żelisławic.
Prace przy modernizacji obiektów inżynierskich (szlak Włoszczowa Północ - Knapówka.
Szlak Knapówka - Psary.
Wjazd do Psar - pierwszej zmodernizowanej stacji.
Zawiercie Borowe Pole - balisy ETCS kilka dni po montażu.
Tor 1 CMK przed przystankiem Zawiercie Borowe Pole.

Przebieg linii

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Grodzisk Mazowiecki stacja węzłowa (0,000) 447
Xpo2z.gif rozjazd początkowy 1,091 1
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej 3,500 -
2zwnad2z.png wiadukt nad linią kolejową 8,179/8,196 1
2zsc2z.gif Korytów stacja 14,574 -
2zpodw1z.png wiadukt linii nr 12 ~20,0 -
2zpo2z.gif Szeligi rozjazd odgałęziający 21,731 575
2zsc2z.gif stacja węzłowa 23,542 -
2zpo2z.gif Biała Rawska posterunek odgałęźny 40,122 -
2zsc2z.gif Strzałki stacja 57,381 -
2zwnad1z.png wiadukt nad linią kolejową 76,473/76,479 22
2zsr2z.png Pilica posterunek odgałęźny 67,050 -
2zsr2z.png Małoszyce posterunek odstępowy 67,580 -
2zpo2z.gif Idzikowice rozjazd odgałęziający 79,919 574
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 79,981 573
2zsc2z.gif stacja węzłowa 80,739 -
2zwnad1n.png wiadukt nad linią kolejową 89,947 25
2zsc2z.gif Opoczno Południe stacja 92,564 -
2zsr2z.png Solec posterunek odstępowy 103,768 -
2zpo2z.gif Pilichowice posterunek odgałęźny 106,588 -
2zsr2z.png Siedlów posterunek odstępowy 111,786 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Kielcach 123,200 -
2zsc2z.gif Olszamowice stacja 124,828 -
2zsr2z.png Zaostrów posterunek odstępowy 134,06 -
2zsr2z.png Oleszno posterunek odstępowy 145,07 -
2zpo2z.gif Włoszczowa Północ rozjazd odgałęziający 152,840 572
2zsc2z.gif stacja węzłowa 153,650 -
2zwnad2z.png wiadukt nad linią kolejową 157,868 61
2zpo2z.gif Knapówka rozjazd odgałęziający 160,500 571
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 160,588 -
2zsc2z.gif Psary stacja węzłowa 170,479 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 170,861 570
2zwnad1z.png wiadukt nad linią kolejową 172,274 64
2zsr2z.png Nakło posterunek odstępowy 182,34 -
2zsr2z.png Browarek posterunek odstępowy 195,54 -
2zsc2z.gif Góra Włodowska stacja 206,688 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie 212,200 -
2zsr2z.png Bory posterunek odstępowy 212,25 -
1zwnad2zo1z.png wiadukt toru nr 1 nad linią kolejową 214,863 1
2zpo2z.gif Zawiercie rozjazd odgałęziający 223,484 182
2zsc2z.gif stacja 224,050 705
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 224,676 186
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 224,828 160
2zpox.gif rozjazd końcowy 224,915 1

Informacje ogólne

Projekt budowy nowej linii kolejowej, łączącej Trójmiasto i Warszawę ze Śląskiem pojawił się już w dwudziestoleciu międzywojennym, jednakże dopiero lata 70. i wyczerpywanie się przepustowości istniejących szlaków kolejowych wymusiły podjęcie decyzji o budowie nowej linii kolejowej, która w założeniu miała posłużyć do ruchu towarowego. Parametry, jakie założono przy projektowaniu (m.in. promienie łuków powyżej 4000 metrów) miały jednak w założeniu projektantów umożliwić w przyszłości prowadzenie ruchu pociągów pasażerskich z dużymi prędkościami, rzędu 200-250 km/h. Prace nad linią kolejową przebiegały w dwóch etapach i rozpoczęły się 10 sierpnia 1971 roku na obecnej stacji w Idzikowicach. Oficjalnie ruch po pierwszym etapie z Zawiercia do Idzikowic otwarto 26 września 1974 roku. Drugim etapem była budowa linii z Idzikowic do Grodziska rozpoczęta w marcu 1975 roku, a zakończona w dwóch etapach - do Szelig 15 czerwca 1977 roku, zaś do Grodziska 23 grudnia 1977 roku. Początkowo na linii budowano tylko jeden tor, jednak wszystkie obiekty inżynierskie dostosowane były do położenia drugiego toru, który na pierwszym odcinku otwarto w 1975 roku, zaś na drugim w maju 1979 roku.

Elektryfikacja linii również prowadzona była etapami i tak 31 maja 1975 roku oddano do eksploatacji odcinek Zawiercie - Włoszczowa Północ, zaś odcinek Włoszczowa - Idzikowice 25 lutego 1976 roku. Odcinek do stacji Szeligi oddano 18 czerwca 1977 roku, zaś ostatni do Grodziska - 28 grudnia 1977 roku. Początkowo na linii funkcjonowały posterunki z sygnalizacją kształtową i urządzeniami kluczowymi, a do czasu budowy drugiego toru - również mijanki. W roku 1980 zabudowano na istniejących do dziś posterunkach przekaźnikowe urządzenia SRK typu IZH-111, a na szlakach testowana była szwedzka blokada samoczynna (IZB-111), którą ostatecznie zdemontowano w 1982 i od 1984 roku uruchomiono tymczasowe posterunki odstępowe z urządzeniami przekaźnikowymi. 1 czerwca 1984 roku uruchomiono pierwsze połączenia ekspresowe z prędkością rozkładową 140 km/h (Ex Górnik i Ex Krakus). W 1986 roku nastąpiła duża przebudowa urządzeń SRK - zlikwidowano wówczas tymczasowe posterunki odstępowe i uruchomiono czterostawną, samoczynną blokadę liniową typu Eac. W 1988 roku nastąpiło kolejne ważne wydarzenie - uruchomiono pierwsze pociągi kursujące z rozkładową prędkością 160 km/h.

Lata 90. na CMK to pobicie rekordu prędkości na polskich kolejach przez Pendolino ETR460-007, ustanowionego 11 maja 1994 roku w okolicach Białej Rawskiej. Sukcesywnie wymieniana była nawierzchnia na podkłady betonowe z przytwierdzeniem sprężystym. Rozpoczęto także modernizacje stacji: Psary - ukończoną do 2002 roku, Góra Włodowska i Korytów - do 2006, a także posterunku odgałęźnego Knapówka w 2005 roku. Na niektórych szlakach odcinka południowego (Olszamowice - Zawiercie) wykonano również modernizację sieci trakcyjnej, a także obiektów inżynierskich. W 2011 roku rozpoczęto instalację sygnalizacji kabinowej - systemu ERTMS/ETCS poziomu 1. Wszystkie te prace mają doprowadzić do uzyskania założonych już w projekcie prędkości rzędu 200-250 km/h. W tym samym roku wykonano również modernizację obiektów inżynieryjnych na szlaku Olszamowice - Włoszczowa Północ, wraz z modernizacją sieci trakcyjnej.

System ERTMS/ETCS

Na przełomie września i października 2011 roku przeprowadzono pierwsze testy systemu ETCS przy prędkości 200 km/h; do testów wykorzystano lokomotywę EU44-008. Wcześniej inna lokomotywa EU44 przejechała na Psary - Zawiercie ze składem testowym 235 km/h, co było rekordem prędkości składu klasycznego w Polsce.

Od grudnia 2014 roku na linii rozpoczęto eksploatację pociągów z prędkością 200 km/h - pierwszym odcinkiem dostosowanym do prędkości 200 km/h był odcinek Olszamowice - Zawiercie (południowy, bez stacji Włoszczowa Północ). W 2017 roku eksploatację odcinka południowego z prędkością 200 m/h ograniczono do dystansu Włoszczowa Północ - Zawiercie, z uwagi na modernizację tej pierwszej stacji. Na odcinki tym uruchomiono wówczas system ERTMS/ETCS poziomu 1.

Wyposażenie linii kolejowej w system ERTMS/ETCS poziom 1
Tor N Tor P
kierunek nieparzysty kierunek parzysty kierunek nieparzysty kierunek parzysty
WETCS4.png 1,091 WETCS6.png 1,777 WETCS4.png 1,268 WETCS6.png 1,777
WETCS5.png 1,978 WETCS5.png 78,528 WETCS5.png 1,798 WETCS5.png 78,528
WETCS6.png 78,476 WETCS4.png 78,867 WETCS6.png 78,476 WETCS4.png 78,867
Wyposażenie linii kolejowej w system ERTMS/ETCS poziom 1
Tor N Tor P
kierunek nieparzysty kierunek parzysty kierunek nieparzysty kierunek parzysty
WETCS4.png 155,075 WETCS6.png 156,786 WETCS4.png 155,075 WETCS6.png 155,786
WETCS5.png 155,484 WETCS5.png 221,336 WETCS5.png 155,484 WETCS5.png 220,719
WETCS6.png 221,280 WETCS4.png 222,699 WETCS6.png 220,663 WETCS4.png 222,699

W grudniu 2017 roku uruchomiono system ERTMS/ETCS poziomu 1 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice.

Obecnie, w ramach przygotowań do wdrożenia prędkości 250 km/h przewiduje się demontaż systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 na odcinku Szeligi - Zawiercie oraz uruchomienie systemu poziomu 2.

Ruch pasażerski

Przez szereg lat istnienia stacji na CMK żadna z nich nie posiadała peronów, poza krótkimi platformami z płyt przejazdowych, służącymi za przystanki służbowe. Dopiero w 2006 roku podjęto budowę pierwszego peronu na stacji Włoszczowa Północ, która stała się przez pewien czas najsłynniejszą stacją w Polsce. Początkowo, od grudnia 2006 roku zatrzymywały się tam 2 pociągi, a dziś jest to do kilkunastu pociągów dziennie. Drugą stacją, uruchomioną na tej linii było Opoczno Południe w grudniu 2014 roku.

4CMK.PNG

Wdrożenie pociągów Pendolino oraz prace modernizacyjne odcinka północnego i środkowego

W 2013 roku przeprowadzono testy pociągów Pendolino, w ramach których pociąg ten osiągnął w dniu 23 listopada prędkość 293 km/h na szlaku Góra Włodowska - Psary.

W latach 2012-2017 na linii przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych, dotyczących odcinka północnego (Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice). Po zmodernizowaniu stacji Korytów w 2006 roku, a także stacji Szeligi (2013-2015), Biała Rawska (2016), Strzałki (2013-2014), modernizacji sieci trakcyjnej oraz likwidacji ostatnich pozostałych przejazdów w poziomie szyn, na linii wprowadzono od grudnia 2017 roku prędkość 200 km/h.

Od 2017 roku na linii kontynuowane są prace modernizacyjne na odcinku Idzikowice - Włoszczowa Północ. Rozpoczęły się one od modernizacji stacji Włoszczowa Północ i Olszamowice oraz modernizacji sieci trakcyjnej na odcinku Olszamowice - Idzikowice. W 2017 roku wykonano również nowy posterunek odgałęźny Pilichowice, dzielący długi szlak pomiędzy Opocznem a Olszamowicami na dwa mniejsze. Później przebudowano stację Opoczno Południe (2018-2019) oraz stację Idzikowice (2018-2019). Prace prowadzone są z myślą o wdrożeniu prędkości 250 km/h. Obecnie realizuje się modernizację obiektów inżynieryjnych pomiędzy Olszamowicami a Idzikowicami oraz likwidację przejazdów w poziomie szyn na odcinku Idzikowice - Włoszczowa Północ.

Mapa linii

4.png


Charakterystyka techniczna

  • dwutorowa
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 160-200 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm


Schemat linii (2012)

odcinek Grodzisk Mazowiecki - Olszamowice

4-schem-1.png

odcinek Olszamowice - Zawiercie

4-schem-2.png

Ciekawostki


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)