Linia kolejowa nr 395 Zieliniec - Kiekrz

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Szlak Zieliniec - Koziegłowy.
Szlak Zieliniec - Koziegłowy, wiadukt linii do Gniezna.
Zieliniec - Koziegłowy, wiadukt ulicy Janikowskiej.
Linia tuż za stacją w Koziegłowach.
Szlak Koziegłowy - Poznań Piątkowo.
Wiadukt nad linią do Wągrowca i ulicą Gdyńską.
Most na Warcie.
Wjazd na Estakadę od strony Piątkowa.
Estakada.
Przejazd kolejowy na ul. Naramowickiej.
Łuk przed Piątkowem.
Przejazd kolejowy na ul. Morasko.
Wiadukt nad linią do Piły.
Wiadukt nad lokalną drogą.

Informacje ogólne

Linia kolejowa Zieliniec - Kiekrz jest fragmentem obwodnicy towarowej Poznania, który umożliwia jazdę pociągów z kierunku stacji rozrządowej Poznań Franowo na linię w kierunku Piły oraz Szczecina. Została zbudowana stosunkowo niedawno - jej otwarcie nastąpiło w 1970 roku. Elektryfikacja nastąpiła 7 lat później i zakończyła się 22 maja 1977 roku.

Na linii zbudowano kilka posterunków ruchu. Pierwszym jest Zieliniec, gdzie rozpoczyna się, odgałęziając od linii do Kobylnicy. Odejście następuje po łuku, za którym na prostej krzyżuje się ona z linią skandawską. Za przecięciem następuje kolejny łuk w lewo, po którym następuje wjazd na pierwszą stację - Koziegłowy. Stacja ta służy głównie obsłudze pobliskiej elektrociepłowni. Za stacją następuje dwupoziomowe przecięcie z linią do Wągrowca. 300 metrów dalej znajduje się najbardziej okazały obiekt - most nad Wartą oraz estakada nad doliną. Most ma 168 metrów długości, natomiast estakada posiada 29 przęseł o łącznej długości 810,5 m. Estakada położona jest w łuku.

Za estakadą linia biegnie nadal po wysokim nasypie, początkowo w kierunku północnym, by po kilkuset metrach odbić ponownie na zachód. Na 10. kilometrze znajdował się niegdyś posterunek odgałęźny Naramowice, posiadający trapezowe przejście rozjazdowe i obsługujący przejazd kolejowy. Obecnie już nie istnieje - rozjazdy i nastawnię zlikwidowano w 2010 roku, a przejazd posiada automatyczne rogatki. Za dawnym posterunkiem w Naramowicach linia przecina nieco bardziej zaludnione części Poznania. Znajduje się tu kilka przejazdów kolejowych, z których wszystkie są obecnie zabezpieczone urządzeniami SSP. Po ok. 5 kilometrach linia dochodzi do kolejnej stacji - Poznań Piątkowo, przechodząc wcześniej pod wiaduktem ul. Obornickiej (droga krajowa nr 11). Na stacji w Piątkowie rozpoczyna się jednotorowa łącznica, umożliwiająca zjazd pociągom towarowym w kierunku Piły. Znajduje się tu także bocznica PKP PLK, na której stacjonuje Specjalny Pociąg Ratunkowy.

Tuż za Piątkowem linia przecina wspomniany szlak do Piły i długą prostą zmierza w kierunku Kiekrza. Przed tą stacją znajduje się jeszcze przejazd kolejowy kategorii B na ulicy Koszalińskiej, natomiast już w obrębie stacji Kiekrz - na ul. Psarskie. W Kiekrzu, na północnej głowicy rozjazdowej następuje włączenie w linię 351 do Szczecina.

Obecnie ruch pociągów na linii prowadzony jest w oparciu o samoczynną blokadę liniową, a na stacjach zamontowane są przekaźnikowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Problemem jest jednak zły stan torów - po torze 1. prędkość ograniczona jest do zaledwie 30 km/h od estakady aż do Piątkowa, natomiast po torze 2. w podobnych lokalizacjach do 40 km/h. W lepszym stanie są natomiast odcinki Zieliniec - Koziegłowy - Naramowice, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi do 90 km/h, a także po jednym torze od Piątkowa do Kiekrza. Na odcinkach tych znajduje się nawierzchnia na podkładach betonowych z przytwierdzeniem sprężystym. Ostatnie większe prace utrzymaniowe miały miejsce w 2010 roku i obejmowały remonty prawie wszystkich przejazdów kolejowych.

Po linii odbywa się obecnie tylko ruch towarowy, choć w przeszłości kursowały nią także pociągi pasażerskie. Przez długi czas kojarzona była ona z pociągiem InterCity "Chrobry", który pomiędzy Szczecinem a Warszawą omijał obwodnicą stację w Poznaniu, a następnie zjeżdżał w Starym Młynie na łącznicę do Swarzędza. Ostatnie kursy "Chrobrego" odbywały się w czasie modernizacji linii E20 w obrębie poznańskiego węzła.

Przebieg linii

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Poznaniu
Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu -
Xpo2z.gif Zieliniec rozjazd początkowy -0,019 394
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 0,000 -
2zsc2z.gif Koziegłowy stacja 3,400 -
2zsr2z.png Naramowice posterunek odgałęźny 9,350 -
2zpo2z.gif Poznań Piątkowo rozjazd odgałęziający 13,615 803
2zsc2z.gif stacja węzłowa 14,670 -
2zsc2z.gif Kiekrz stacja węzłowa 20,368 -
2zpox.gif rozjazd końcowy 20,886 351

Schemat linii

395przebieg.png


Charakterystyka techniczna

  • dwutorowa
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 30-90 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm
Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)