Linia kolejowa nr 316 Chojnów - Rokitki

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
Xpo1n.gif Chojnów rozjazd odgałęziający 20,756 282
1nsc1n.gif stacja węzłowa 21,337 -
1ngp1n.gif Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 21,832 -
1np1n.gif Biała Górna przystanek osobowy 24,208 -
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu 26,755 -
1nsc1n.gif Rokitki stacja węzłowa 29,338 303
1npox.gif rozjazd końcowy 29,691 275
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)