Linia kolejowa nr 311 Jelenia Góra - Granica Państwa (Jakuszyce)

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym na odcinku: Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna.

Przebieg linii

Początek linii kolejowej w Jeleniej Górze.
Ruiny zamkniętego posterunku Dębowa Góra.
Szlak do Jeleniej Góry Zachodniej - dawniej dwutorowy.
Przystanek Jelenia Góra Orle.
Budynek przystanku w Piechowicach Dolnych.
Przystanek osobowy Górzyniec.
Przystanek Szklarska Poręba Dolna.
Peron dawnej stacji, a obecnie przystanku Szklarska Poręba Dolna.
Wąwóz za przystankiem Szklarska Poręba Średnia.
Przystanek Szklarska Poręba Średnia.
Między Szklarską Porębą Górną a Średnią.


Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu -
Jelenia Góra stacja węzłowa (-3,485) 283, 308
Xpo1z.gif rozjazd początkowy -3,124 274
1zp1z.gif Jelenia Góra Zabobrze przystanek osobowy -2,155 -
1zsn1z.gif Dębowa Góra rozejście torów 0,000 -
1zsc1z.gif Jelenia Góra Zachodnia stacja 1,101 -
1zp1z.gif Jelenia Góra Przemysłowa przystanek osobowy 2,852 -
1zp1zd.png Jelenia Góra Cieplice ładownia
przystanek osobowy
5,504 -
1zp1z.gif Jelenia Góra Orle przystanek osobowy 7,636 -
1zsn1z.gif Jelenia Góra Sobieszów stacja 9,261 -
1zp1z.gif Piechowice Dolne przystanek osobowy 11,582 -
1zsc1z.gif Piechowice stacja 13,316 -
1zp1z.gif Górzyniec przystanek osobowy 17,282 -
Tldlugop.gif Tunel (145 m) początek tunelu 22,200 -
koniec tunelu 22,345
1zp1z.gif Szklarska Poręba Dolna przystanek osobowy 22,801 -
1zp1z.gif Szklarska Poręba Średnia przystanek osobowy 25,889 -
1zsc1n.gif Szklarska Poręba Górna stacja 28,438 -
1ngp1n.gif Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 29,844 -
1np1n.gif Szklarska Poręba Huta przystanek osobowy 30,050 -
1np1n.gif Szklarska Poręba Jakuszyce przystanek osobowy 37,070 -
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 43,138 SŽDC: 507

Informacje ogólne

odcinek Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna

Pierwszy odcinek dzisiejszej linii (od Jeleniej Góry do Dębowej Góry) otwarto 20 sierpnia 1866 roku jako element budowanej Śląskiej Kolei Górskiej. Na realizację właściwego odcinka trzeba było poczekać jeszcze 25 lat i 1 sierpnia 1891 roku otwarto pierwszy odcinek do Cieplic. Kolejny odcinek do Piechowic otwarto 4 miesiące później - 20 grudnia. Tutaj kończyła się łatwiejsza część linii - dalej należało ją poprowadzić w głębokich wykopach i wysokich nasypach oraz przebić tunel przed dzisiejszym przystankiem w Szklarskiej Porębie Dolnej. Prace te na odcinku do Szklarskiej Poręby Górnej zakończono 25 czerwca 1902 roku, zaś 5 dni później otwarto odcinek do Harrachova.

W związku z trudnym profilem linii postanowiono dokonać elektryfikacji linii, co nastąpiło już w latach 20. XX wieku. Nad torem zawisła sieć trakcyjna pod napięciem 15 kV i o częstotliwości 16 2/3 Hz. Oficjalnie ruch pociągów trakcją elektryczną rozpoczął się 15 lutego 1923 roku.

Linia kolejowa do znanego uzdrowiska, jakim była Szklarska Poręba była już przed wojną bardzo popularnym szlakiem, umożliwiającym dotarcie do licznych uzdrowisk. W 1939 roku linią kursowało 12 par pociągów osobowych, z których 7 docierało dalej, do Harrachova, zaś pozostałe kończyły bieg na stacji Szklarska Poręba Huta.

W czasie działań wojennych uszkodzony został most na Bobrze, zlokalizowany na początkowym, dwutorowym odcinku linii. Przywrócono jednak kursowanie pociągów od stacji Jelenia Góra Zachodnia do Szklarskiej Poręby Huty (nazywanej wówczas Joźwin). W 1947 roku kursowały 4 pary pociągów. Przedwojenna sieć trakcyjna została wstępnie przygotowana do uruchomienia, jednak jeszcze w 1945 roku zlikwidowano ją i wywieziono do ZSRR, pozostawiając . Most na Bobrze odbudowany został ostatecznie w 1953 roku.

Przez długie lata linia rozpoczynała się na posterunku Dębowa Góra, gdzie odgałęziała się od dwutorowego szlaku do Lubania. Dwutorowy był także szlak od tego posterunku do stacji Jelenia Góra Zachodnia. Dopiero zamknięcie tego posterunku w latach 90. spowodowało likwidację drugiego toru, a także przesunięcie początku linii do stacji Jelenia Góra. Nie zmieniono jednak kilometrażu linii - do dziś kilometr "0,0" znajduje się przy ruinie nastawni w Dębowej Górze.

W 1987 roku dokonano ponownej elektryfikacji linii, tym razem do stacji Szklarska Poręba Górna. Pracę zakończyły się 30 września i tego dnia pierwszy raz po wojnie do Szklarskiej wjechał pociąg elektryczny. Podczas prac wykorzystano także materiały (m.in. słupy trakcyjne) z przedwojennej elektryfikacji. W latach 80. uruchomiony został także przystanek osobowy Jelenia Góra Orle.

311.PNG

Śmiało można stwierdzić, że elektryfikacja linii kolejowej zapobiegła jej likwidacji. Wskutek dekapitalizacji nawierzchni dokonywano znacznego ograniczania prędkości, nawet do 20 km/h. Zamykano kolejne stacje, takie jak Szklarska Poręba Dolna czy Jelenia Góra Cieplice. Z powodu ograniczenia prędkości na linii nie jest prowadzony ruch elektrycznych zespołów trakcyjnych. Tego "szczęścia" nie miały inne lokalne linie, jak np. ta z Jeleniej Góry do Karpacza. Ruch pociągów mimo elektryfikacji był jednak stopniowo ograniczany, przechodząc również w kilkumiesięczne całkowite zawieszenie przewozów. Kursy pociągów pasażerskich zostały jednak przywrócone i nadal do stacji w Szklarskiej Porębie Górnej docierają pociągi osobowe. Kursuje także jedna para pociągów pospiesznych z Warszawy.

Ostatnio pojawiły się także głosy o remoncie tego odcinka. Związane są one ze środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie prac pozwoliłoby na zabezpieczenie dalszej przyszłości linii. W jednej z opcji remontu planowane jest także ponowne przywrócenie funkcji stacji w Szklarskiej Porębie Dolnej. Szlak Piechowice - Szklarska Poręba Górna stanowi bowiem wąskie gardło na tej linii - czas przejazdu nim dla pociągu osobowego wynosi aż 40 minut.

odcinek Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa

Początek odcinka utrzymywanego przez DSDiK.
Szlak przed przystankiem Szklarska Poręba Huta.
Szklarska Poręba Huta przed remontem...
...i po remoncie.
Wyjazd z Jakuszyc w kierunku Szklarskiej.
Widok z Jakuszyc w kierunku granicy.


Ten odcinek linii miał historycznego pecha. Po wojnie cały odcinek od Szklarskiej do wsi Tkacze (obecnie Harrachov) dostał się pod administrację polską (granica przebiegała po moście na Izerze). Kursy pociągów podjęto, jednak w 1958 roku skorygowano granicę, oddając Tkacze Czechom. Potem było już tylko gorzej - pociągi (tylko towarowe) docierały do Czerwonego Potoku, zaś pasażerskie do 1962 roku docierały jeszcze do Szklarskiej Poręby Huty. Taki stan utrzymał się do lat 90. gdy odcinek ten zamknięto.

W latach 90. podejmowano już jednak starania o przywrócenie kursowania pociągów pasażerskich, nie skutkujące jednak żadnymi czynami. Dokonano jednak przejazdów okazjonalnych - pierwszy przejechał przez granicę w 1992 roku, później odbyła się także impreza z okazji 100-lecia kolei w Korenovie, podczas której można było przejechać się pociągiem.

Na prawdziwe wznowienie przewozów trzeba było jednak czekać aż do końca pierwszej dekady XXI wieku. W latach 2009-2010 linia kolejowa została gruntownie wyremontowana za pieniądze unijne (wcześniej została przejęta przez samorząd). Inwestującym w remont została Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, następnie zaś linię w zarządanie przekazano PKP PLK.

Pierwszy pociąg pasażerski ze Szklarskiej Poręby do Jakuszyc dojechał 3 lipca 2010 roku po 48 latach przerwy. Na skutek braku uzgodnień ze stroną czeską, m.in. co do zapowiadania pociągów na odcinku granicznym do stacji Tanvald kursowanie pociągów do Korenova podjęto dopiero 28 sierpnia 2010 roku. Obecnie kursują tam 4 pary pociągów pasażerskich.

Charakterystyka linii

  • jednotorowa
  • zelektryfikowana (Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna)
  • niezelektryfikowana (Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa)
  • prędkość drogowa: 20-60 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm

Ciekawostki


Mapa linii

311.png


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)