Linia kolejowa nr 295 Węgliniec - Bielawa Dolna

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Początek linii kolejowej w Węglińcu (km 1,4).
Niestrzeżony przejazd kolejowy (km 6,7).

Przebieg linii

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu -
Węgliniec stacja węzłowa (0,000) 278, 279, 975
Xpo2z.gif rozjazd początkowy 0,522 282
2zpo2z.gif Bielawa Dolna posterunek odgałęźny 12,540 -
2zgp2z.gif Granica Państwa punkt graniczny 13,424 495

Informacje ogólne

Szlak (km 8,1).
Szlak, widok w kierunku Bielawy (km 8,1).
Pozostałości wiaduktu drogowego (km 8,2).
Po modernizacji zabezpieczono linię m.in. przed osuwiskami (km 9,8).


Linię kolejową łączącą Węgliniec z Bielawą Dolną i dalej przez Horkę do Hoyerswerdy otwarto 1 czerwca 1874 roku. Od 1890 roku była to już linia dwutorowa. Tuż przed wojną, w 1939 roku na linii kursowało 8 par pociągów osobowych, łączących Falkenberg z ówczesnym Kohlfurtem (dzisiejszym Węglińcem). Oprócz Bielawy istniała wówczas także stacja (później przystanek) Szklenice (Glaserberg), jednak część pociągów nie zatrzymywała się na nim. Ofertę uzupełniały 2 pociągi pospieszne, zatrzymujące się tylko w Węglińcu.

Krótko po wojnie zlikwidowano drugi tor na linii, który następnie został odbudowany w 1955 roku. Liczba połączeń również szybko została zredukowana - w 1947 roku były to 2 pary pociągów, łączących Węgliniec z Horką (wówczas nazywającą się Wehrkirch). Pociągi zatrzymywały się wówczas w Szklenicach (noszących do 1947 roku nazwę Szklarsk) oraz w Bielawie. Ruch pociągów zawieszono jednak już w 1949 roku i od tego czasu linia pozostała czynna tylko w ruchu towarowym, co ma miejsce do dziś.

Ponieważ na całej długości linii przebiega III paneuropejski korytarz transportowy (Bruksela - Kolonia - Drezno - Wrocław - Kraków - Kijów) już na początku XXI wieku podjęto prace modernizacyjne, polegające na odbudowie i nadaniu linii parametrów magistrali. Dokonano wymiany obydwu torów szlakowych od Węglińca do mostu granicznego, modernizacji urządzeń SRK na szlakach oraz na posterunku Bielawa Dolna. Wykonano również elektryfikację trasy, którą zakończono około 100 metrów przed mostem granicznym. W niedalekiej przyszłości planowana jest budowa nowego, dwutorowego mostu granicznego nad Nysą Łużycką. Zgodnie z umową o utrzymywaniu mostów granicznych budowa zostanie wykonana przez PKP. Również Niemcy planują modernizację linii kolejowej z kierunku Hoyerswerdy do granicy. Ponieważ linia jest niejako dedykowana dla ruchu towarowego, nie wykonano budowy nowych peronów.

Charakterystyka linii

Typowy widok na linii - SU46 z Węglińca prowadząca pociąg towarowy.
Drugi tor biegnie do samego mostu, zaś sieć trakcyjna do km 13,3.
  • dwutorowa (Węgliniec - Bielawa Dolna),
  • jednotorowa (Bielawa Dolna - Granica)


  • zelektryfikowana (Węgliniec - Bielawa Dolna),
  • niezelektryfikowana (Bielawa Dolna - Granica)


  • prędkość drogowa: 120 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)