Linia kolejowa nr 278 Węgliniec - Zgorzelec

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Przystanek osobowy Lasów.
Szlak Pieńsk - Jędrzychowice.
Szlak Pieńsk - Jędrzychowice.
Szlak Pieńsk - Jędrzychowice.
Jedyne semafory SBL pomiędzy Jędrzychowicami, a Zgorzelcem.
Działające przez krótki okres czasu tarcze ostrzegawcze, na szlaku Jędrzychowice - Zgorzelec.

Przebieg linii

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu -
Węgliniec stacja węzłowa (0,000) 279, 295, 975
Xpo2z.gif rozjazd początkowy 0,386 282
2zpo2z.gif Pieńsk posterunek odgałęźny, ładownia i p.o. 13,980 -
2zpo2z.gif Pieńsk POZBRUK posterunek bocznicowy 15,565 -
2zp2z.gif Lasów przystanek osobowy 16,345 -
2zpo2z.gif Jędrzychowice posterunek odgałęźny, ładownia i p.o. 22,421 -
2zp2z.gif Zgorzelec Miasto przystanek osobowy 24,555 -
2zpo2z.gif Zgorzelec rozjazd odgałęziający 25,229 778
2zsc2z.gif stacja węzłowa 26,532 -
2zpox.gif rozjazd końcowy 27,130 274

Informacje ogólne

Linia kolejowa łącząca Węgliniec ze Zgorzelcem była budowana w dwóch etapach: pierwszy do Jędrzychowic zakończono 15 listopada 1846 roku, zaś drugi do Zgorzelca 1 września 1847 roku. Linia ta w węźle węglinieckim powstała jako druga, już po otwarciu odcinka z Bolesławca do Żar. Równocześnie z nią otwarty został dalszy odcinek do Goerlitz, leżący obecnie na linii nr 274.

Przez szereg lat linia ta, mimo swej "peryferyjności", braku elektryfikacji, była zaliczana do dosyć ważnych traktów na mapie Europy. Świadczy o tym chociażby zakończona w 2009 roku jej modernizacja. Jej zakresem objęto całą linię, rozpoczynając od podejścia do stacji w Węglińcu, a kończąc przed mostem granicznym na stacji Zgorzelec. Jej efektem jest wprowadzenie prędkości 160 km/h praktycznie na całej trasie, z wyjątkiem odcinka na posterunku odgałęźnym Pieńsk (ograniczenie do 100 km/h) oraz wjazdu i wyjazdu na stacji Zgorzelec (odpowiednio 90 i 60 km/h). Istniejące stacje w Jędrzychowicach i Pieńsku przebudowane zostały na posterunki odgałęźne z ładowniami, zaś posterunek Zgorzelec Miasto włączono do stacji Zgorzelec.

Kilka lat po jej modernizacji zadawano pytania związane z jej zasadnością. Przed jej wykonaniem obowiązywała prędkość rozkładowa 120 km/h, zaś obecnie żaden z kursujących pociągów nie wykorzystuje w pełni prędkości maksymalnej. Ponadto, ruch pociągów towarowych 'tranzytowych', dla których omawiana modernizacja została przeprowadzona, został skierowany na linię Węgliniec - Horka, a obecnie jeżdżą nią jedynie pociągi na przejście w Zawidowie oraz do Turoszowa. Ruch pociągów pasażerskich, to wyłącznie pociągi regionalne krajowe i międzynarodowe.

Mając na uwadze fakt braku elektryfikacji przedmiotowej linii, co znacznie utrudnia organizację na niej ruchu pociągów pasażerskich regionalnych i międzywojewódzkich, podjęto działania na rzecz jej elektryfikacji. Prace inwestycyjne zrealizowano w latach 2017-2019. Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy 2019/2020, w dniu 15 grudnia uruchomiono ruch pociągów prowadzonych trakcją elektryczną. Umożliwiło to ponowne uruchomienie bezpośrednich pociągów z Wrocławia do Zgorzelca oraz 1 pary pociągów międzyregionalnych.

Na linii prowadzona jest również inwestycja, związana z zabudową systemu ERTMS/ETCS.


Schemat linii

278.png

Mapa linii

278-mapa.png


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)