Linia kolejowa nr 226 Pruszcz Gdański - Gdańsk Port Północny

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Łuk przed posterunkiem Gdańsk Święty Wojciech.
Łuk przed posterunkiem Gdańsk Święty Wojciech.
Przejazd kolejowy w ciągu ul. Niegowskiej.
Łuk za posterunkiem Gdańsk Święty Wojciech.
Motława Most - wyjazd w kierunku Pruszcza.
Most nad Motławą, widok od strony Olszynki.
Pomiędzy Motławą, a Olszynką, widok w kierunku początku linii.
Most nad lokalnym ciekiem.
Semafory SBL na szlaku Gdańsk Olszynka - Wisła Most., w tle przejazd kolejowy na ul. Połęże.
Łuk w kierunku Portu, w tle wiadukty węzła drogowego.
Nowy most nad Martwą Wisłą.
Końcówka linii - wjazd na stację Gdańsk Port Północny.

Przebieg linii

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni -
Xpo2z.gif Pruszcz Gdański rozjazd początkowy -1,080 9
2zsc2z.gif stacja węzłowa 0,000 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 0,160 260
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 0,302 229
2zpo2z.gif Gdańsk Święty Wojciech posterunek odgałęźny 4,983 -
2zpo2zd.png Motława Most posterunek odgałęźny
rozjazd odgałęziający
7,976 721
2zsc2z.gif Gdańsk Olszynka stacja 10,255 -
2zpn2z.gif Wisła Most posterunek odgałęźny 12,510 846, 965
2zpo2z.gif Gdańsk Port Północny rozjazd odgałęziający 12,852 965
2zsc2z.gif stacja węzłowa 13,501 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 15,314 965
2zpox.gif koniec linii 15,595 -

Informacje ogólne

Linia kolejowa z Pruszcza Gdańskiego do Portu Północnego powstawała w wyniku szeregu inwestycji kolejowych, z których pierwszą była budowa połączenia obecnej stacji Gdańsk Południowy z Gdańskiem Przeróbką, czyli obecnym rejonem GPA stacji Gdańsk Port Północny. Oddane zostało ono do eksploatacji już w 1905 roku. Kolejną inwestycją, realizowaną w czasie II wojny światowej było połączenie Pruszcza z posterunkiem Motława Most, zrealizowane w 1942 roku. Ostatnią, realizowaną już przez PKP, była budowa torów do portu w Gdańsku, zakończona w latach siedemdziesiątych. Wtedy także dokonano istotnej przebudowy obecnej trasy: odcinek od Pruszcza do Wisły Mostu otrzymał drugi tor, a 10 września 1970 roku zakończono elektryfikację. Część torów wewnątrz stacji Gdańsk Port Północny elektryfikowana była od razu podczas budowy.

Linia ma swój początek na stacji Pruszcz Gdański, gdzie tor nr 1 stanowi kontynuację toru linii 260, natomiast tor 2 umownie rozpoczyna się na rozjeździe nr 35. Wyjście obu torów ze stacji rozwiązane jest bezkolizyjnie; tor nr 2 przechodzi wiaduktem ponad linią warszawską około 2,5 kilometra za stacją. Linia skręca nieco na wschód, by ponownie zbliżyć się do torów warszawskich w okolicach mostu nad Radunią. Za mostem skręca ostro na wschód, gdzie znajduje się nieczynny posterunek odgałęźny Gdańsk Święty Wojciech, umożliwiający zmianę toru szlakowego. Za posterunkiem linia ponownie skręca na północ, by po niespełna trzech kilometrach osiągać kolejny posterunek odgałęźny Motława Most, na którym włącza się łącznica z Gdańska Południowego. Tuż za odgałęzieniem linia przechodzi przez most na Motławie. Za mostem tory odbijają lekko w lewo i po kolejnych dwóch kilometrach osiągają stację Gdańsk Olszynka. Na stacji tej rozpoczyna się bocznica do rafinerii LOTOS, natomiast tory linii 226 odchodzą na północny wschód, gdzie przechodzą pod wiaduktem drogi krajowej nr 7 i dochodzą do Martwej Wisły (dawniej - do posterunku odgałęźnego Wisła Most). Tutaj, na ostatnie kilkaset metrów przez szereg lat linia była jednotorowa, przechodząc przez obrotowy most na Martwej Wiśle. Za nim następuje jeszcze odgałęzienie toru do stacji Gdańsk Kanał Kaszubski i po przejściu wiaduktem nad ulicą Lenartowicza, linia osiąga stację końcową.

Dość wzmożony ruch towarowy do portu gdańskiego spowodował wykonanie szeregu innych prac modernizacyjnych - były nimi m.in. zabudowa urządzeń samoczynnej blokady liniowej od Pruszcza do Wisły Mostu oraz urządzeń zdalnego sterowania na posterunkach Gdańsk Święty Wojciech i Motława Most - nastawnia zdalnego sterowania znajdowała się w Pruszczu Gdańskim, naprzeciwko obecnej nastawni "PrG". Niestety, brak odpowiedniego utrzymania spowodował konieczność zamknięcia toru szlakowego nr 2 z Pruszcza do Motławy Mostu, a później (w 2003 roku) toru nr 1 z Olszynki do Wisły Mostu. W latach dziewięćdziesiątych wykonano jedynie naprawę główną toru 1 z Pruszcza do Gdańska Olszynki oraz toru 2 z Motławy Mostu do Gdańska Olszynki. W wyniku dewastacji urządzeń SRK zamknięto dla czynności technicznych posterunku Gdańsk Święty Wojciech oraz Motława Most, a dwutorowy szlak podzielono na dwa jednotorowe, z których torem nr 1 możliwa jest jazda w relacji Pruszcz Gdański - Gdańsk Olszynka, natomiast torem nr 2 z Gdańska Południowego do Gdańska Olszynki; wyłączono również z użytku samoczynną blokadę liniową, poza szlakiem Gdańsk Olszynka - Wisła Most, gdzie nadal funkcjonowała. Później nad nieczynnymi torami zdjęta została nawet sieć trakcyjna. Dewastacji uległy też urządzenia na przejazdach - na dwóch z nich obowiązuje ograniczenie stałe do 20 km/h z powodu usterek SSP. W złym stanie był też szlak Gdańsk Olszynka - Wisła Most (ograniczenie do 30 km/h z powodu zużycia szyn) oraz sam most na Martwej Wiśle (20 km/h).

Ruch pociągów na linii to przede wszystkim składy towarowe do rafinerii oraz portu gdańskiego. W czasie modernizacji odcinka Pruszcz Gdański - Gdańsk Główny, na trasę skierowano niektóre składy pasażerskie - kierowały się one z Gdańska Południowego do Olszynki, gdzie zmieniały czoło i podążały dalej do Pruszcza. Spowodowane to było małą przepustowością odcinka Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy. W przeszłości zdarzały się również inne przejazdy okazjonalne - m.in. pociągi specjalne na bocznicę LOTOS Kolej, a także bardziej regularne - kursy pociągów służbowych do Portu Północnego.

Zrealizowana modernizacja linii Warszawa - Gdańsk objęła również w niewielkim zakresie linię do Portu. W ramach przebudowy stacji Pruszcz Gdański nastąpiła modernizacja toru nr 1 do kilometra 1,100 - w kilometrze tym utworzone zostanło przejście rozjazdowe na tory linii warszawskiej; przejście to pozostało częścią stacji Pruszcz Gdański. Na czas modernizacji Pruszcza otwarty został również (po rewitalizacji) tor nr 2 do posterunku Gdańsk Święty Wojciech, dla zachowania możliwości prowadzenia ruchu do Portu podczas przebudowy strony nieparzystej stacji.

Zarządca infrastruktury od lat planował także modernizację linii nr 226, w celu uzyskania pełnych możliwych parametrów użytkowych. Prace ostatecznie ruszyły w 2015 roku na całym froncie, a charakterystycznym elementem była budowa nowego mostu na Martwej Wiśle. W ramach prac dokonano kompleksowej modernizacji linii od Pruszcza Gdańskiego do Gdańska Portu Północnego, wraz z przebudową podtorza, obiektów inżynieryjnych, wymianą sieci trakcyjnej. Zabudowano nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym na nieczynnych posterunkach Gdańsk Święty Wojciech i Motława Most, przywracając je do eksploatacji. Przebudowano układ torowy stacji Gdańsk Olszynka, zmniejszając liczbę torów. Dwutorową linię wprowadzono do stacji Gdańsk Port Północny i włączono w istniejącą głowicę rozjazdową. Zlikwidowano posterunek odgałęźny Wisła Most, a odgałęzienia bocznicy Gdańsk Grobla oraz linii nr 965 włączono do stacji Gdańsk Port Północny, a posterunek Motława Most - do stacji Gdańsk Olszynka. Odcinek od posterunku Gdańsk Święty Wojciech do stacji Gdańsk Port Północny wyposażono w dwukierunkową, samoczynną blokadę liniową.Charakterystyka techniczna

  • dwutorowa
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 80-100 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm

Zdjęcia archiwalne


Wróć do:
Wykaz linii kolejowych (D29)