Linia kolejowa nr 180 Dorota - Mysłowice Brzezinka

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu
Xpo1r1z.gif Dorota rozjazd początkowy 0,055 171
1z1rpo1z1r.gif posterunek odgałęźny 0,068 133
1z1rsc1z1r.gif Sosnowiec Jęzor stacja techniczna 8,410 134, 719, 720
1z1rsc1z1r.gif Mysłowice Brzezinka stacja węzłowa 15,387 -
1z1rpox.gif rozjazd końcowy 15,616 138
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)