Linia kolejowa nr 150 Czechowice-Dziedzice (rozjazd nr 815) - Chybie

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu -
Xpo2z.gif Ochodza
Czechowice-Dziedzice
rozjazd odgałęziający 2,951 93
1zsc1z.gif Zabrzeg Czarnolesie stacja węzłowa 7,000 693
1zpo1z.gif Bronów posterunek odgałęźny 9,742 93, 694
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 9,797 693
1zpo1z.gif Chybie stacja węzłowa 13,449 93
1zpox.gif rozjazd końcowy 13,459 157
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy

Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)