Linia kolejowa nr 118 Kraków Główny - Kraków Lotnisko

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Początek linii na stacji Kraków Mydlniki.
Szlak przed stacją Kraków Mydlniki.
Przejazd kolejowy.
Most na szlaku.
Szlak.
Jeden z przejazdów kolejowych.
Wiadukt autostrady A4.
Tarcza ostrzegawcza do semafora zaporowego na Balicach.
Przystanek w Balicach, widok od strony Mydlnik.
Przystanek końcowy w Balicach.
Semafor zaporowy na przystanku Kraków Balice.
Przystanek końcowy Kraków Balice, widok od strony bocznicy.

Przebieg linii

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie -
Xpo2z.gif Kraków Główny rozjazd początkowy 0,056 629
2zsc2z.gif stacja węzłowa 0,305 8, 91, 100, 133
2zpo2z.gif rozjazd początkowy 1,822 601
2zp2z.gif Kraków Łobzów przystanek osobowy 3,279 -
2zpo2z.gif Kraków Mydlniki rozjazd odgałęziający 4,945 95
2zp2z.gif Kraków Bronowice przystanek osobowy 5,138 -
2zsc2z.gif stacja węzłowa 6,640 100, 118, 133
2zp2z.gif Kraków Młynówka przystanek osobowy 7,575 -
2zp2z.gif Kraków Zakliki przystanek osobowy 8,274 -
2zp2z.gif Kraków Olszanica przystanek osobowy 10,090 -
2zpo2z.gif Kraków PKN Orlen posterunek bocznicowy 10,551 -
2zbs2z.gif Kraków Balice MPL bocznica stacyjna 11,290 -
2zsc2z.gif Kraków Lotnisko stacja końcowa 11,941 -
2zpox.gif koniec linii 12,016

Informacje ogólne

Połączenie Krakowa z lotniskiem w Balicach wybudowane zostało w latach 50., ponad pół wieku przed uruchomieniem przewozów pasażerskich.. Jednotorowa bocznica, prowadząca do bazy paliw w Olszanicy i do Jednostki Wojskowej była eksploatowana i obsługiwana przez składy manewrowe, wyruszające ze stacji w Mydlnikach. Na bocznicy nie było żadnych urządzeń SRK, poza rozjazdami zamykanymi na zamki kluczowe. Po około 5 kilometrach tory wchodzą na teren jednostki wojskowej, korzystającej z wojskowej części krakowskiego lotniska. Pomiędzy bazą paliw a jednostką istniała także jeszcze jedna bocznica, jednak została już zlikwidowana.

Chęć utworzenia szybkiego połączenia centrum Krakowa z lotniskiem spowodowała, że coraz częściej zaczynano mówić o wykorzystaniu używanej bocznicy, która w jednym z miejsc dochodziła na odległość zaledwie 300 metrów od wejścia do terminalu. Wreszcie w 2006 roku podjęto decyzje o szybkim przystosowaniu bocznicy do jazd pociągowych składów, złożonych z autobusów szynowych. Niestety, jak to przy takich działaniach bywa, pominięto wiele działań, koniecznych do wykonania przy budowie nowego połączenia. Pośpiech przy uruchamianiu połączenia spowodowany m.in. zbliżającą się pielgrzymką Ojca Świętego Benedykta XVI.

Podstawowymi pracami, wykonanymi podczas przygotowań, było wstępne oczyszczenie zarośniętego torowiska bocznicy i wykonanie wstępnego remontu nawierzchni kolejowej. Nawierzchnia ta nie była jednak przystosowana do ruchu kilkudziesięciu pociągów na dobę. Peron końcowy przystanku "Kraków Balice" wykonano już na terenie jednostki wojskowej, w odległości około 500 metrów od terminalu, co spowodowało konieczność dowożenia pasażerów podstawianym autobusem. Linia, poza semaforem wjazdowym na stację w Mydlnikach nie posiadała urządzeń SRK - brakowało tu zwłaszcza zabezpieczenia przejazdów kolejowych. Mimo tych wszystkich kłopotów, połączenie kolejowe uruchomione zostało 5 maja 2006 roku.

W czasie początkowej eksploatacji ujawniło się wiele problemów z autobusami szynowymi, które na skutek swej awaryjności powodowały odwoływanie kursów, z zastępowaniem ich komunikacją autobusową(!). Lokalni mieszkańcy terenów, po których przebiega linia, sprzeciwiali się jej eksploatacji z powodu nadmiernego hałasu, jaki emitowały przejeżdżające pociągi. Linia eksploatowana jest po dzień dzisiejszy z prędkością rozkładową do 40 km/h.

Dopiero pod koniec marca 2007 roku wykonano zabezpieczenie przejazdów kolejowych w kilometrach: 0,542; 0,858; 1,243; 2,338; 2,906 oraz urządzono posterunek bocznicowy dla pociągów zjeżdżających do bazy PKN Orlen. Na przystanku końcowym ustawiono również semafor zaporowy oraz wyjazdowy w kierunku Mydlnik. Urządzenia zaprojektowane i wykonane zostały przez Kolejowe Zakłady Automatyki w Krakowie i sterowane są z nastawni na Mydlnikach. Nie wykonano jedynie zabezpieczenia przejazdu przy samej bramie lotniska (w kilometrze 4,965) i do dziś obowiązuje na nim ograniczenie prędkości do 10 km/h. Koszt zabudowy urządzeń wyniósł nieco ponad 10 milionów złotych.

Obecnie pociągi do Balic kursują w ciągu dnia co pół godziny, zaś rano i wieczorem - co godzinę. W pociągach obowiązuje specjalna taryfa - cena biletu wynosi 10 złotych, honorowane są ulgi ustawowe. Pociągi obsługiwane są głównie przez autobusy szynowe serii SA133.

Linia kolejowa przejęta w zarząd PLK otrzymała nr 118. Na linii ustanowiono drogę hamowania, równą 400 metrów. Mogą kursować po niej pociągi towarowe o długości do 150 metrów, zaś pasażerskie - do 75 metrów. W niczym jednak nie zmienił się jej profil - miarodajne pochylenia wynoszą od 16 do 20 promili, i to w obu kierunkach. Minimalny promień łuku poziomego wynosi 250 metrów.

Charakterystyka techniczna

  • jednotorowa
  • niezelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 40 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm


Archiwalna interaktywna galeria zdjęć z linii 118 (2012)

Linia kolejowa nr 118 Kraków Mydlniki - Kraków Balice (Międzynarodowy Port Lotniczy)
Kilometr 0,0
Kraków Mydlniki
Alt text
km 0,0
Alt text
Alt text
km 0,5
Alt text
km 0,543 - przejazd kat. B
Alt text
Alt text
km 0,785 - przejście kat. E+C
Alt text
Alt text
km 0,861 - przejazd kat. C
Alt text
Alt text
km 1,0
Alt text
km 1,242 - przejazd kat. B
Alt text
Alt text
km 1,5
Alt text
Alt text
km 2,0
Alt text
km 2,335 - przejazd kat. C
Alt text
Alt text
km 2,5
Alt text
Alt text
km 2,901 - przejazd kat. C
Alt text
km 3,0
Alt text
Alt text
km 3,5
Alt text
Kraków PKN Orlen
Alt text
km 4,0
Alt text
Alt text
km 4,5
Alt text
Alt text
km 4,965 - przejazd kat. D
Alt text
km 5,0
Alt text
Kraków Balice
Kraków Jednostka Wojskowa nr 1155
0.0balice.JPG
Widok w kierunku Balic.


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)