Kutno

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kutno to obszerna, pięciokierunkowa stacja węzłowa, położona w centrum kraju i mająca duże znaczenie w obsłudze ruchu pasażerskiego i towarowego. Od głównej linii odgałęzia się tu dwutorowa linia, łącząca Kutno z Włocławkiem, Toruniem, Bydgoszczą i Piłą. Kończy się tutaj również jednotorowa linia z Łodzi oraz rozpoczyna linia do Płocka. Mnogość kierunków powoduje, iż stacja stanowi kluczowy punkt w obsłudze pociągów w środkowej części kraju, w tym połączeń Warszawy z zachodnią i północną Polską.

Na stacji znajdują się trzy używane grupy torów - grupa pasażerska od strony wschodniej, na którą składa się 5 peronów (4 z nich są używane), posiadających łącznie 7 krawędzi. Perony połączone są przejściem podziemnym z dworcem oraz południową częścią miejscowości. Przed grupą pasażerską znajdują się natomiast tory odstawcze, wykorzystywane przez EZT, autobusy szynowe i składy wagonowe różnych przewoźników.

Środkowa grupa torów umożliwia zasadniczo przyjmowanie pociągów towarowych, kursujących w kierunku parzystym. Na jej wysokości znajdują się także rampy i magazyny (po stronie nieparzystej), umożliwiające obsługę przesyłek. Ostatnia grupa torów, położona po stronie parzystej, umożliwia dwukierunkową obsługę pociągów towarowych. Częściowo została ona już rozebrana, zlikwidowano też nastawnię "KZ5", znajdującą się na wysokości obecnej nastawni dysponującej "KZ". Przy wyjeździe w kierunku Krzewia znajduje się natomiast lokomotywownia, mająca niegdyś kluczowe znaczenie w prowadzeniu ruchu pociągów towarowych (a tuż po elektryfikacji linii Warszawa - Poznań, także pasażerskich) w tej części kraju. Obecnie hala jest już nieczynna, a tory prowadzące do lokomotywowni są rozebrane. Funkcjonują tutaj jeszcze warsztaty wagonowe oraz stacja paliw.

Do dziś zachował się również szkielet grupy torów towarowych, stanowiących rezerwę dla przyjmowania nadmiarowych pociągów z kierunku Krzewia. Tory te (310-324) były niegdyś zelektryfikowane - dziś są mocno zdekompletowane, zachowały się również słupy po dawnej elektryfikacji.

Ruch pociągów prowadzony jest dziś przez 5 posterunków nastawczych - dwie nastawnie dysponujące: "KW" oraz "KZ", a także wykonawcze "KW1", "KZ3" i "KZ5". Wszystkie nastawnie wyposażone są w urządzenia suwakowe typu VES - wyjątkiem jest nastawnia "KZ", która posiada urządzenia przekaźnikowo komputerowe typu OSA-H. Granica posterunków zapowiadawczych przebiega w połowie środkowej grupy towarowej.


Rok budowy
1861
Nazwa Lata obowiązywania
Kutno 1861 - 1923
Kutno Osobowe 1924
Kutno od 1925


Schemat stacji

Alt text

Galeria zdjęć - część wschodnia

Dworzec, widok od strony torów.
Perony, widok w kierunku zachodnim.
Semafory wyjazdowe w kierunku Łowicza.
Dworzec, widok od strony podjazdu.
Nastawnia "KW".
Widok z peronów w kierunku zachodnim.
Widok ogólny na perony od strony zachodniej.
Widok z wiaduktu w kierunku zachodnim.
Wjazd na tory nr 103-121.
Posterunek zwrotniczego.
Place ładunkowe przy torze nr 127.
Skrajnik na torze nr 125, widok w kierunku zachodnim.
Semafory drogowskazowe w kierunku zachodnim.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Nastawnia KW3 i górka rozrządowa.
Tory tranzytowe, widok w kierunku zachodnim.
Tory tranzytowe, głowica rozjazdowa.
Tor boczny po stronie nieparzystej.
Bocznica PKP Energetyka.
Perony.
Widok z peronu 1 w kierunku zachodnim.
Semafory wyjazdowe w kierunku wschodnim.
Perony.
Nastawnia "KW1".
Wjazd na tory postojowe.
Szlak w kierunku Łowicza.
Wjazd od strony Łowicza.
Wjazd od strony Zgierza.
Semafor wjazdowy od strony Zgierza.
Przejście podziemne od strony południowej.
Semafor drogowskazowy z toru nr 16.
Tor 16, widok w kierunku wschodnim.

Galeria zdjęć - część zachodnia

Widok ogólny na tory tranzytowe.
Nastawnia wykonawcza "KZ4".
Wjazd na tory towarowe od strony wschodniej.
Przejście dla pieszych na wysokości nastawni "KZ4".
Semafory drogowskazowe w kierunku rejonu "KW".
Semafory wyjazdowe w kierunku Krzewia, Ostrów i Florka.
Tory stacyjne.
Wyjazd z grupy towarowej w kierunku Krzewia.
Dawna nastawnia "KZ5".
Wjazd na tory stacyjne.
Tor nr 250a.
Widok w kierunku lokomotywowni.
Tor nr 256, widok w kierunku wschdonim.
Tor nr 342, nieużywany peron służbowy.
Nastawnia "KZ".
Częściowo rozebrane tory do lokomotywowni.
Dawna górka rozrządowa.
Nieużywana grupa torów towarowych.
Nieczynna nastawnia "KZ7".
Widok z dawnej grupy towarowej.
Wjazd od strony Płocka.
Wyjazd w kierunku Płocka, przystanek Kutno Azory.
Lokomotywownia - widok ogólny.
Szlaki w kierunku Ostrów i Krzewia.
Semafory wjazdowe od strony Ostrów i Krzewia.
Nieużywana grupa towarowa.
Stacja paliw i tor do warsztatów wagonowych.
Tory lokomotywowni, widok w kierunku wschodnim.
Lokomotywownia - większość torów została już rozebrana.
Rozebrane tory lokomotywowni.
Tor nr 376.
Wjazd od strony Florka.