Kuźnica Białostocka

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kuźnica Białostocka to ostatnia stacja na linii nr 6, pełniąca również funkcję stacji granicznej. Obecnie znajdują się tutaj dwie grupy torów - "szerokie" oraz "normalne", na których odbywa się odprawa graniczna. Część torów normalnych została zmodernizowana do roku 2007 - przebudowane zostały perony oraz przystosowane do obsługi składów międzynarodowych - do tego celu przeznaczono jedną krawędź peronu 2. Od czasu przebudowy tory normalne obsługiwane są bezpośrednio z nastawni "Kz", którą wyposażono w urządzenia komputerowe. Na część szeroką składa się 6 torów głównych wraz z niewielką, jednostanowiskową lokomotywownią. Nie posiada ona infrastruktury, służącej obsłudze podróżnych. Ruch pociągów prowadzony jest w nastawni "Kz" oraz "Kz3", które posiadają urządzenia mechaniczne z sygnalizacją kształtową oraz świetlną. Niestety, modernizacja stacji przyniosła również znaczne ograniczenie układu torowego - zlikwidowano bowiem tory boczne normalne oraz szerokie, znajdujące się po stronie południowej, wraz z dawnym stanowiskiem przestawczym.


Rok budowy
1862
Nazwa Lata obowiązywania
Kuźnica 1862 - 1915
Kuznica 1915 - 1919
Kuźnica 1919 - 1933
Kuźnica Grodzieńska 1934 - 1939
Kuźnica 1944 - 1946
Kuźnica Białostocka od 1947


Schemat stacji

Kuźnica Białostocka.png

Galeria zdjęć

Peron 2, widok od strony Sokółki.
Semafory wyjazdowe w kierunku Sokółki.
Wieża ciśnień.
Dworzec, widok od podjazdu.
Perony, widok w kierunku granicy.
Posterunek rewidencki.
Przejazd, obsługiwany z nastawni dysponującej.
Część normalnotorowa, widok z przejazdu.
Wjazd na grupę torów szerokich od strony Sokółki.
Semafory drogowskazowe w kierunku granicy.
Nastawnia dysponująca.
Środkowa głowica rozjazdowa.
Tor dodatkowy nr 4 oraz tor szeroki - widok w kierunku Sokółki.
Głowica rozjazdowa w kierunku granicy.
Semafory wyjazdowe z torów szerokich.
Wyjazd w kierunku granicy, na pierwszym planie tor normalny.
Tory szerokie, głowica rozjazdowa od strony granicy oraz garaż dla lokomotyw.
Tory normalne, wjazd od strony granicy.
Szlak w kierunku granicy.
Nastawnia Kz3.