Książki

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Książki to kolejna stacja z odcinka Toruń - Iława, zdegradowana do roli posterunku odgałęźnego. Przebudowa odbyła się kilka lat temu i objęła likwidację wszystkich torów dodatkowych i bocznych - pozostawiono jedynie trapezowe przejście rozjazdowe od strony Jabłonowa Pomorskiego. Przed likwidacją stacja posiadała 2 tory dodatkowe i jeden tor boczny, przy drodze ładunkowej. Zamknięto również nastawnię dysponującą "Ks" od strony Wąbrzeźna, a dysponującą urządzono w ówczesnej wykonawczej. Do niej przeniesiono również obsługę przejazdu kolejowego od strony Wąbrzeźna (z wykorzystaniem urządzeń TVU). Nastawnia obsługuje w sumie 3 takie przejazdy. Dla obsługi podróżnych funkcjonują dwa niskie, jednokrawędziowe perony, położone na zewnątrz torów głównych.


Rok budowy
1871
Nazwa Lata obowiązywania
Hohenkirch 1871 - 1920
Książki 1920 - 1939
Hohenkirch 1939 - 1945
Książki od 1945


Schemat posterunku

Ksiazki.png

Galeria zdjęć

Perony, widok w kierunku Jabłonowa.
Perony, widok od strony Wąbrzeźna.
Semafory wjazdowe od strony Wąbrzeźna.
Przejazd kolejowy od strony Wąbrzeźna.
Tarcze ostrzegawcze od strony Wąbrzeźna.
Dworzec, widok od podjazdu.
Dworzec, widok od strony torów.
Wjazd od strony Jabłonowa.
Wyjazd w kierunku Jabłonowa.
Nastawnia.
Perony, widok od strony Wąbrzeźna.
Dawna nastawnia dysponująca.
Wyjazd w kierunku Wąbrzeźna.
Perony.