Kraków Nowa Huta

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Kraków Nowa Huta to obszerna stacja towarowa, powstała w latach 50. dla obsługi budowanego Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina (obecnie ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie). Budowa bardzo dużego zakładu produkcyjnego wymusiła powstanie obszernej stacji towarowej, która umożliwiła pełną obsługę kombinatu, zarówno dowozu surowców jak i odbioru gotowych materiałów. W tym celu powstał dość oryginalny układ torowy, składający się z 5 zasadniczych grup torowych, rozmieszczonych w 3 rzędach i połączonych pomiędzy sobą. Na stacji wykonano także niewielką infrastrukturę pasażerską, jednak ze względu na jej dużą odległość od samego kombinatu metalurgicznego i zabudowań miasta Krakowa, nigdy nie spełniła ważniejszej funkcji w obsłudze ruchu pasażerskiego.

Pierwsza, tranzytowa grupa torów w rejonie NHA składa się z 8 torów głównych. Dwa z torów znajdują się przy dwukrawędziowym peronie wyspowym, którego jedna krawędź w ostatnim czasie została wyremontowana. Regularny ruch pociągów pasażerskich zakończył się tutaj w 1999 roku, natomiast obecnie (2020 r.) kursują tędy pociągi objazdowe, omijające modernizowany odcinek linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Podłęże. Do lat 70. rozpoczynały tutaj bieg pociągi kursujące do Kocmyrzowa. Linia ta, po włączeniu w stację Kraków Nowa Huta, ostatecznie została rozebrana w pierwszej dekadzie XXI wieku. We wschodniej głowicy rozjazdowej odgałęziają się dwa tory, prowadzące do grup torowych „NHB” i „NHE”, poprzez tzw. pętlę nawrotową – umożliwiającą wjazd i wyjazd pociągów z/na kierunek zachodni bezpośrednio w grupy, służące obsłudze kombinatu. Z tej grupy rozpoczyna się także bocznica Zakładu Maszyn Torowych. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię "NHA", która posiada urządzenia przekaźnikowe. Od strony Kościelnik funkcjonuje posterunek zwrotniczego, pełniący m.in. funkcję SKP oraz strażnica przejazdowa, czynna wyłącznie w dni robocze.

Równolegle do grupy torów rejonu „NHA” poprowadzone są dwie grupy torowe rejonów NHB i NHC. Stanowiły one ciąg przyjęciowy dla pociągów z kierunku wschodniego, wjeżdżających z pętli nawrotowej, podg Kraków Kościelniki, bądź poprzez łącznik (tor nr 101) z rejonu NHA. Rejon NHB składa się z grupy przyjazdowej oraz wjazdu na grupę torów kierunkowych z górką rozrządową. Za rejonem NHB znajduje się rejon NHC, kierujący wagony z grupy kierunkowej na bocznice kombinatu metalurgicznego oraz prowadzący ruch z kilku torów w kierunku rejonu NHA (niewielka grupa torów przyjazdowo-odjazdowych). Z rejonu NHB prowadzi również bocznica do Zakładu Napraw Taboru, należącego do PKP Cargo. Grupa przyjazdowa jest zelektryfikowana, podobnie jak część torów grupy, umożliwiającej bezpośredni wyjazd w kierunku NHA. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnie "NHB" i "NHC", które posiadają urządzenia przekaźnikowe. W budynku nastawni "NHB" znajduje się także nastawnia rozrządowa "NHB21". Oba rejony posiadają po jednym posterunku zwrotniczego.

Poniżej rejonu NHB-NHC znajdują się dwie ostatnie grupy torowe, służące do odbioru wagonów z kombinatu oraz przeprowadzenia rozrządu (rejon NHD) na grupę torów kierunkowo-odjazdowych (rejon NHE). Z rejonu NHE istnieje możliwość wyjazdu na pętlę nawrotową, bądź do podg Kraków Kościelniki. Obecnie pozostała tylko połowa torów grupy kierunkowo-odjazdowej (reszta została rozebrana) oraz zdeelektryfikowano tory w grupie NHD, umożliwiające wyprawianie składów prowadzonych lokomotywą elektryczną z pominięciem górki rozrządowej. Rejony NHD i NHE posiadają kilka połączeń torowych z rejonami "NHB" i "NHC". Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnie "NHD" i "NHE", które posiadają urządzenia przekaźnikowe. W budynku nastawni "NHD" znajduje się także nastawnia rozrządowa "NHD41". Oba rejony posiadają po jednym posterunku zwrotniczego.


(aktualność: wrzesień 2020 r.)
Rok budowy
1951
Nazwa Lata obowiązywania
Ruszcza 1951 - 1954
Nowa Huta 1955 - 1967
Kraków Nowa Huta od 1968
Skrót telegraficzny
"NHA", "NHB", "NHC", "NHD", "NHE"
Współrzędne geograficzne
50.091691, 20.140413
Wysokość
217 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 8 200 m 0,20 m
12
Kanały radiołączności
R3.png LK 95


Schemat stacji

Alt text

Galeria zdjęć

Rejon tranzytowy - NHA, pętla nawrotowa
Peron po remoncie, widok w kierunku Batowic.
Widok z peronu w kierunku Batowic.
Peron, widok od strony Batowic.
Widok z peronu w kierunku Kościelnik, semafory wyjazdowe.
Wjazd od strony Kościelnik.
Głowica rozjazdowa.
Wyjazd w kierunku Kościelnik.
Szlak w kierunku Kościelnik.
Wjazd od strony Kościelnik.
Przejazd kolejowy od strony Kościelnik.
Wjazd na bocznicę Zakładu Maszyn Torowych.
Zbliżenie na bocznicę Zakładu Maszyn Torowych.
Semafory wjazdowe od strony Kościelnik i z pętli nawrotowej.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku peronu.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Batowic.
Głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Batowic i Krzesławic.
Wjazd na tor nr 101 od strony Batowic.
Nastawnia NHA.
Wyjazd z toru nr 101 w kierunku Batowic.
Tarcze ostrzegawcze od strony Batowic i Krzesławic.
Tor nr 1 linii nr 95, widok z wiaduktu toru nr 943.
Widok w kierunku Kościelnik.


grupa torów NHB-NHC
Nastawnie "NHB" i "NHB21".
Górka rozrządowa, widok w kierunku wschodnim.
Tory kierunkowe i odjazdowe - widok w kierunku NHC.
Tor nr 202.
Tory nr 121 i 122.
Wyjazd z torów nr 171-175 w kierunku wschodnim.
Odgałęzienie bocznicy Zakładu Napraw Taboru.
Widok w kierunku NHD.
Wjazd na tory nr 171-175.
Widok w kierunku górki rozrządowej.
Tory kierunkowe nr 151-166.
Widok w kierunku wschodnim, po prawej odgałęzienie bocznicy Zakładu Napraw Taboru.
Bocznica.
Semafory zaporowe na koncu torów nr 223-228, widok w kierunku wschodnim.
Tory przyjazdowe, widok od strony wschodniej.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku wschodnim.
Wjazd od strony Kościelnik i NHA w rejon NHB.
Wyjazd w kierunku Kościelnik i NHA z rejonu NHB.
Semafor wjazdowy od strony Kościelnik.
Wiadukt torów nr 943 i 944 nad torem nr 942.
Tarcza ostrzegawcza od strony Kościelnik (tor nr 942).
Budynek stacyjny.
Tory nr 171-175.
Semafory zaporowe na torach nr 171-175.
Tory nr 171-175.
Tory nr 171-175, widok w kierunku NHC.
Tor nr 311, widok w kierunku NHD.
Tor nr 311, widok w kierunku NHC.
Tory nr 171-175, widok od strony NHC.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku NHB.
Widok w kierunku stacji zakładowej.
Nastawnia "NHC".
Wjazd na tory kierunkowe od strony NHC.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku stacji zakładowej.
Widok w kierunku torów nr 171-175.
Rozebrany rozjazd nr 162, widok w kierunku torów 121-133.
Tor nr 105, widok w kierunku stacji zakładowej.


grupa torów NHD-NHE
Nastawnie NHD i NHD41.
Widok z górki rozrządowej na grupę kierunkowo-odjazdową.
Widok na górkę rozrządową od strony wschodniej.
Tory grupy porządkowej, widok z górki rozrządowej.
Widok na górkę rozrządową od strony zachodniej.
Głowica rozjazdowa, widok na górkę rozrządową. Po prawej tor omijający górkę.
Głowica rozjazdowa, zdeelektryfikowane tory służące niegdyś do odjazdu składów z pominięciem górki.
Tory rejonu NHD.
Głowica rozjazdowa, wjazd od strony łącznika z NHB.
Tory grupy kierunkowej.
Tor nr 401, w środku miejsce po rozebranych torach kierunkowych oraz wieża ciśnień.
Tor łącznikowy NHE-NHB, widok w kierunku NHB.
Tor łącznikowy NHE-NHB, widok w kierunku NHE.
Tory nr 461-464.
Rozjazd nr 611, tor łącznikowy NHE-NHB.
Tory stacyjne okręgu NHE.
Widok w kierunku Kościelnik i NHA, nastawnia NHE.
Semafory wyjazdowe z rejonu NHE w kierunku Kościelnik i NHA.
Tory stacyjne okręgu NHE.
Tory nr 461-464.
Wyjazd z torów nr 461-464 w kierunku wschodnim.
Głowica rozjazdowa.
Głowica rozjazdowa, widok na tory stacyjne.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku NHA i Kościelnik.
Głowica rozjazdowa, widok na tory stacyjne.
Nastawnia dysponująca "NHE".