Korsze

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Korsze to czterokierunkowa stacja węzłowa, na której krzyżują się dwie linie kolejowe, pierwotnie wybudowane jako kolej z Ełku do Królewca oraz z Torunia do Intersburga (ob. Czerniachowsk). W 1867 roku dotarła tu linia z Kętrzyna do Bartoszyc, natomiast 4 lata później - dzisiejsza linia nr 353. Dawny przebieg tych magistral zachował się do dziś zarówno w układzie torowym stacji, jak i w wyznaczonym po wojnie wykazie linii kolejowych.

Po zmianie granic w 1945 roku Korsze pozostały węzłem kolejowym o dość dysfunkcyjnym układzie torowym, gdyż głównym kierunkiem stała się linia z Olsztyna do Ełku, co wymusza prowadzenie ruchu tranzytowego przez mniej rozbudowany układ torów parku "królewieckiego" i "białostockiego" (nazwy pozostały do dziś w oficjalnych dokumentach kolejowych, jak również w oznaczeniu tych torów indeksami "k" i "b"). Znacznie mniejszy ruch w kierunku Skandawy prowadzony jest przez tory parku "olsztyńskiego" (przy peronach 3-5) oraz znacznie rozbudowanego parku "towarowego". Po wojnie wszystkie kierunki z wyjątkiem Olsztyna pozostały jednotorowe. Stacja pozostała również bez większych zmian w układzie torowym po elektryfikacji linii z Olsztyna, która dotarła tutaj "rzutem na taśmę" w 1990 roku. Elektryfikacją objęty był cały układ torowy stacji, w tym tory parku towarowego. Planowana była również elektryfikacja w kierunku Ełku, jednak działania te do dzisiejszego dnia nie zostały zrealizowane, choć planowana w tym kierunku na lata 20. XXI wieku jest inwestycja związana z kompleksową modernizacją odcinka Korsze - Ełk. Elektryfikacja wspomnianej linii z Olsztyna i zakończenie jej w Korszach zwiększyła jedynie problem, gdyż stacja stała się miejscem zmiany trakcji.

Rozbudowany układ torowy, a także skrzyżowanie dwóch linii kolejowych wymusiły wybudowanie w Korszach lokomotywowni, którą ulokowano w widłach torów kierunku ełckiego i skandawskiego. Parowozownia wachlarzowa o 22 stanowiskach stała się jednym z ważniejszych ośrodków trakcji parowej, a później spalinowej. Likwidacja jednostki nastąpiła na przełomie XX i XXI wieku, a fizycznie budynek zlikwidowano około 2010 roku. Obecnie pozostały tylko resztki dawnego układu torów trakcyjnych i zasobników węglowych.

Również sam układ torów stacyjnych w Korszach uległ na przestrzeni lat redukcji i ograniczeniom, głównie w części towarowej. Największą zmianą była likwidacja okręgu nastawczego od strony Skandawy, co spowodowało znaczne ograniczenia w pracy grupy parku towarowego. Zlikwidowano również okręg "Ko4", co spowodowało zmniejszenie liczby torów głównych dodatkowych w kierunku Ełku (z 5 do 3).

Dziś mimo tych ograniczeń na stacji w Korszach funkcjonują 4 nastawnie: dysponująca "Ko" oraz 3 wykonawcze: "Ko1", "Ko2" i "Ko5", które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową i świetlną - sygnalizacja była wymieniana w sposób wyrywkowy. Ostatnią zmianą była zabudowa sygnalizatora R1 i odpowiadającej mu, świetlnej tarczy ostrzegawczej. Nastawnie obsługują także rogatki na 3 przejazdach kolejowych, w tym przejazd w ciągu drogi wojewódzkiej przechodzący przez głowice rozjazdowe. Obsłudze podróżnych służy 5 peronów, które posiadają 7 krawędzi peronowych. Dojście do peronu 2 w parku "królewieckim" odbywa się poprzez przejście w poziomie szyn. Natomiast po stronie "olsztyńskiej" istnieje nieczynne przejście pod torami, które zastąpiono przejściem w poziomie szyn.


(aktualność: marzec 2020 r.)
Rok budowy
1867
Nazwa Lata obowiązywania
Korschen 1867 - 1945
Korszyn 1945
Korsze od 1945
Skrót telegraficzny
"Ko"
Współrzędne geograficzne
54.1711011, 21.1445319
Wysokość
59 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 2k 399 m 0,37 m
Peron 2 1k 258 m 0,35 m
5k
Peron 3 3o 243 m 0,34 m
Peron 4 1o 288 m 0,34 m
2o
Peron 5 4o 288 m 0,26 m


Schemat stacji

Alt text