Konin

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Konin jest obecnie stacją pośrednią, która powstała w latach 20. XX wieku, po otwarciu odcinka Kutno - Strzałkowo, skracającego połączenie Warszawy z Poznaniem. W późniejszym czasie dobudowano również linię kolejową do Gosławic, a następnie - Kazimierza Biskupiego, mającą za zadanie obsługę północnych dzielnic miasta, Pątnowa i Kazimierza Biskupiego oraz dojazd do Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie, powstałych w okresie II wojny światowej. W 1995 roku ruch pasażerski został zawieszony, a później linię kolejową usunięto z wykazu linii PKP PLK (nosiła nr 388).

W latach 90. XX wieku, linia z Warszawy do Poznania przeszła modernizację, która pozwoliła na odcinkowe wprowadzenie prędkości 160 km/h. Stacja w Koninie pozostała jednak niezmodernizowana, obowiązywało na niej ograniczenie prędkości do 90 km/h (głowica rozjazdowa od strony Warszawy). Obsługa podróżnych odbywała się z niezmodernizowanych, niskich peronów.

W roku 2017 rozpoczęła się dalsza modernizacja linii kolejowej E20, na odcinku od Sochaczewa do Swarzędza. W ramach tych prac kompleksowo zmodernizowano układ torowy stacji Konin, a także leżący tuż za stacją przystanek Konin Zachód. Modernizacja odbywała się przy częściowym wstrzymaniu ruchu - w latach 2017-2018 na odcinku Konin - Września, natomiast w latach 2018-2019 na odcinku Konin - Zamków.

Po modernizacji stacji, zwiększeniu uległa prędkość pociągów do 160 km/h, za wyjątkiem wspomnianej wschodniej głowicy rozjazdowej, gdzie ze względu na łuk obowiązuje ograniczenie do 140 km/h. Miejsce dotychczasowych peronów zajęły dwa wysokie, z czterema krawędziami, połączone dotychczasowym przejściem podziemnym. Zmodernizowano również część towarową, mieszczącą się za peronami, także w zakresie niektórych torów głównych dodatkowych.

Obecnie na stacji trwają prace wykończeniowe, w zakresie m.in. budowanego przejścia pod torami w ciągu ul. Torowej (zastąpi ono dotychczasowy przejazd kolejowy). Zlikwidowano także przejazd kolejowy w ciągu ul. Okólnej, a jego miejsce zajmie wiadukt drogowy (realizowany w ramach inwestycji miejskiej).

Ruch pociągów, prowadzony przed modernizacją z dwóch nastawni: przekaźnikowej i mechanicznej, obecnie obsługiwany jest z nastawni "Kn", wyposażonej w urządzenia komputerowe. Nastawnia ta w przyszłości obejmie również funkcje LCS i sterować będzie linią od Koła do Kostrzyna Wielkopolskiego.


(aktualność: grudzień 2019 r.)
Rok budowy
1921
Nazwa Lata obowiązywania
Konin od 1921
Skrót telegraficzny
"Kn"
Współrzędne geograficzne
52.2346347, 18.2395814
Wysokość
107 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 3 400 m 0,76 m
1
Peron 2 2 400 m 0,76 m
4

Schemat stacji

LCSy w Polsce


Galeria zdjęć

Część pasażerska, wyjazd w kierunku Koła
Perony, widok od strony Poznania.
Dworzec, widok od podjazdu.
Dworzec.
Perony, widok od strony Koła.
Semafory drogowskazowe w kierunku Koła.
Tory boczne za peronem 2.
Wyjazd w kierunku zespołu bocznic KWB i Elektrowni Konin.
Dawny przystanek osobowy Konin Niesłusz.
Przystanek Konin Niesłusz, widok w kierunku stacji.
Wjazd od strony zespołu bocznic.
Przejazd w ciągu ul. Ignacego Paderewskiego.
Widok w kierunku bocznicy.
Widok od strony elektrowni, w oddali przejazd w ciągu ul. Ignacego Paderwskiego.
Łuk wyjazdowy w kierunku Koła.
Wjazd od strony Koła.
Tymczasowy przejazd w ciągu ul. Torowej.
Semafory drogowskazowe przed peronami od strony Koła.
Łuk wyjazdowy w kierunku Koła, wiadukt drogi krajowej.
Łuk wyjazdowy w kierunku Koła.
Łuk wjazdowy od strony Koła.
Semafory wyjazdowe w kierunku Koła.
Trapezowe przejście rozjazdowe w kierunku Koła.
Wjazd od strony Koła.
Widok w kierunku Koła.
Semafory wjazdowe od strony Koła.
Plac przydworcowy, wieża ciśnień.
Magazyn towarowy.
Widok w kierunku Poznania, nowy budynek LCS Konin i dotychczasowa nastawnia.
Perony, widok od strony Poznania.
Semafory drogowskazowe w kierunku Poznania.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku części towarowej.
Widok z wiaduktu na stronę nieparzystą części pasażerskiej.
Widok z wiaduktu na stronę parzystą części pasażerskiej.
Budynek LCS Konin.
Część towarowa, wyjazd w kierunku Poznania
Widok z wiaduktu na stronę parzystą części towarowej.
Widok z wiaduktu na stronę nieparzystą części towarowej.
Głowica towarowa, widok w kierunku części pasażerskiej.
Tory 1 i 2, widok w kierunku Poznania, po lewej i prawej stronie tory towarowe.
Rampa.
Widok w kierunku placu ładunkowego.
Budynek techniczny PKP Cargo.
Wjazd na tory boczne po stronie nieparzystej, po prawej bocznica zakładów nawozowych.
Widok w kierunku części pasażerskiej.
Tory stacyjne, widok w kierunku Poznania.
Semafory drogowskazowe przed peronami, widok od strony Poznania.
Tory stacyjne, widok w kierunku peronów.
Tory boczne, ładownia.
Ładownia, widok od strony Poznania.
Tory boczne po stronie nieparzystej, wjazd od Poznania.
Wjazd na bocznice Torpol i Kon-Bet.
Głowica rozjazdowa, wjazd na stronę nieparzystą od Poznania.
Tory stacyjne, widok ogólny.
Semafory wyjazdowe w kierunku Poznania.
Tory ładowni.
Wjazd na tory boczne od strony Poznania.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Poznania.
Semafory wyjazdowe w kierunku Poznania, w tle nieczynna nastawnia "Kn1".
Głowica rozjazdowa od strony Poznania, dawna nastawnia "Kn1".
Wyjazd w kierunku Poznania.
Widok od strony Poznania.
Wieża ciśnień.
Tor wyciągowy.
Półtrapezowe przejście rozjazdowe od strony Poznania.
Szlak w kierunku Poznania.
Wjazd od strony Poznania.
Semafory wjazdowe od strony Poznania.
Przystanek Konin Zachód.