Komprachcice

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Komprachcice to dawna stacja pośrednia, obecnie zdegradowana do roli ładowni i przystanku osobowego. Przed zamknięciem posiadała ona 3 tory główne oraz kilka torów bocznych. W obrębie stacji funkcjonowała nastawnia "Kom", posiadająca urządzenia przekaźnikowe oraz posterunek SKP od strony Szydłowa. Zarówno nastawnia jak i posterunek obsługiwały rogatki na przejazdach.Obecnie wszystkie przejazdy w obrębie stacji są niestrzeżone, a na jednym obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Dziś funkcjonuje tu jeszcze ładownia przy torach 3 i 5 oraz obie bocznice do jednostek wojskowych w Komprachcicach i Polskiej Nowej Wsi. Wszystkie rozjazdy posiadają napęd ręczny i obsługiwane są przez drużynę manewrową. Z dwóch niskich, jednokrawędziowych peronów czynny pozostał tylko jeden, przy którym zatrzymuje się kilka par pociągów osobowych. Do dziś na stacji pozostała jedynie część sygnalizacji - niektóre semafory i tarcze manewrowe zostały zdemontowane.


Rok budowy
1887
Nazwa Lata obowiązywania
Komprachtschütz 1887 - 1909
Comprachtschütz 1910 - 1935
Gumpertsdorf
(Comprachtschütz)
1936 - 1937
Gumpertsdorf 1938 - 1945
Komprachcica 1945 - 1946
Komprachcice od 1947


Schemat ładowni

Komprachcice.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Widok z peronu w kierunku Szydłowa.
Perony.
Dworzec, widok od podjazdu.
Dworzec.
Semafory wyjazdowe w kierunku Opola.
Wjazd na ładownię od strony Szydłowa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Szydłowa.
Dawny posterunek SKP.
Wjazd od strony Szydłowa.
Rozjazd od strony Szydłowa.
Wjazd na bocznicę wojskową.
Nieużywana tarcza manewrowa na bocznicy.
Bocznica jednostki wojskowej, po lewej szlak w kierunku Szydłowa.
Widok z południowej bocznicy w kierunku stacji.
Tor do bocznicy jednostki.
Wjazd od strony Opola.
Wyjazd w kierunku Opola.