Kobierzyce

Z Semaforek
Kobierzyce to dawna stacja węzłowa, która została zdegradowana do roli ładowni po zamknięciu ruchu pasażerskiego na linii kolejowej nr 285. W 2022 roku, po modernizacji linii nr 285, została ona ponownie otwarta. Na odbudowany układ torowy stacji składają się 2 tory główne: zasadniczy i dodatkowy. Pomiędzy torami zlokalizowano dwukrawędziowy peron wyspowy. Ciekawostką pozostaje, iż pierwotnie nie planowano odbudowy stacji w Kobierzycach, a jedynie zachowanie przystanku osobowego. Ostatecznie jednak, w związku z planami odbudowy połączenia w kierunku Niemczy i Piławy Górnej, odbudowana została stacja, mogąca w przyszłości pełnić funkcję węzłowej. Ruch pociągów na niej prowadzony jest z Sobótki Zachodniej. Zdalnie obsługiwane są również rogatki na przejeździe kolejowym.

Obecny układ torowy jest pierwszym etapem budowy stacji - kolorem niebieskim oznaczono tory, a pomarańczowym - peron, przewidziane do budowy w drugim etapie, przy uruchomieniu linii w kierunku Piławy i perspektywiczne wyprowadzenie drugiego toru w kierunku Wrocławia. Dodatkowe tory i planowane zastosowanie rozjazdów łukowych są przyczyną obecnego "pogiętego" układu torowego, który umożliwiać będzie szybsze łączenie i rozłączanie, kończenie biegu oraz wyprzedzanie pociągów.(aktualność: czerwiec 2022 r.)
Rok budowy
1884
Nazwa Lata obowiązywania
Koberwitz 1884 - 1935
Rösslingen (Koberwitz) 1936 - 1939
Koberwitz 1939 - 1945
Kobierzowice 1945 - 1946
Kobierzyce od 1947
Skrót telegraficzny
"Kb"
Współrzędne geograficzne
50.976045, 16.927501
Wysokość
142 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 100 m 0,55 m
2
Kanały radiołączności
R4.png LK 285

Schemat stacji

Kobierzyce.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć


Linia kolejowa nr 285 Wrocław Główny - Świdnica Kraszowice  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu -
Xpo1z.gif Wrocław Główny rozjazd początkowy -0,108 276
1zsc1n.gif stacja węzłowa 0,000 132, 271, 273, 763
1np1n.gif Wrocław Wojszyce przystanek osobowy 6,842 -
1np1n.gif Wrocław Partynice przystanek osobowy 9,421 -
1nsc1n.gif Bielany Wrocławskie mijanka i przystanek osobowy 12,800 -
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu 14,700 -
1np1n.gif Domasław przystanek osobowy 16,174 -
1nsc1n.gif Kobierzyce stacja 20,593 -
1np1n.gif Wierzbice Wrocławskie przystanek osobowy 22,829 -
1np1n.gif Pustków Żurawski przystanek osobowy 26,033 -
1nsr1n.png Olbrachtowice przystanek osobowy 28,767 -
1np1n.gif Rogów Sobócki przystanek osobowy 33,408 -
1np1n.gif Sobótka przystanek osobowy 37,559 -
1nsc1n.gif Sobótka Zachodnia stacja 40,314 -
1nsr1n.png Strzelce Świdnickie przystanek osobowy 43,262 -
1np1n.gif Szczepanów przystanek osobowy 46,245 -
1np1n.gif Marcinowice Świdnickie przystanek osobowy 49,900 -
1nbs1n.gif Pszenno przystanek osobowy 54,910 -
1nbs1n.gif Pszenno Cukrownia bocznica szlakowa 54,978 -
1nsc1n.gif Świdnica Przedmieście stacja węzłowa 58,003 -
1npo1n.gif rozjazd odgałęziający 58,126 771
1npox.gif Świdnica Kraszowice rozjazd końcowy 60,111 137
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy