Kościerzyna

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kościerzyna to trzykierunkowa stacja, przez którą przechodzi dawna "Węglówka" z Bydgoszczy do Gdyni oraz odgałęzia się jednotorowa linia, prowadząca przez Lipusz i Brusy do Chojnic. Znajduje się tu dość rozbudowany układ torowy wraz z niewielką lokomotywownią, przekształconą na początku lat 90. w skansen, czynny do dziś. Na stacji miała początek również jednotorowa linia lokalna, prowadząca przez Skarszewy do Pszczółek, jednak w roku 2000 zawieszono na niej przewozy pasażerskie, a następnie zlikwidowano fizycznie. Stacja posiada 9 torów głównych - wszystkie są jednokierunkowe, a z uwagi na istniejący układ torowy, tory 3 i 5 mogą obsługiwać jedynie wjazdy i wyjazdy z kierunku północnego. Obsługa podróżnych odbywa się z dwóch dwukrawędziowych peronów - peron 1 został przebudowany w ramach modernizacji linii do Gdyni. Uzupełnieniem układu torowego są liczne tory boczne, prowadzące do punktów ładunkowych oraz wspomnianej parowozowni. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnie "Kc" i "Kc1", które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową - jedynie 2 sygnalizatory zaporowe oraz tarcze ostrzegawcze są świetlne. Nastawnia wykonawcza obsługuje ponadto rogatki na przejeździe, a dysponująca - rogatki na przejściu dla pieszych do peronu.

aktualność: maj 2017 r.


Rok budowy
1885
Nazwa Lata obowiązywania
Berent 1885 - 1920
Kościerzyna 1920 - 1939
Berent 1939 - 1941
Berent (Westpreussen) 1942 - 1945
Kościerzyna od 1945


Schemat stacji

Koscierzyna.png

Galeria zdjęć

Widok z nowego wiaduktu: na prawo Magistrala Węglowa, na lewo rozebrana linia do Pszczółek.
Semafor wjazdowy od strony Bąka.
Wjazd na stację od strony Bąka.
Widok na stację z nowego wiaduktu.
Wyjazd w kierunku Bąka.
Wjazd od strony Pszczółek.
Wyjazd w kierunku Pszczółek i Bąka, w oddali nowy wiadukt na obwodnicy miasta.
Głowica rozjazdowa.
Nastawnia wykonawcza.
Widok z nastawni wykonawczej w kierunku Bąka.
Widok z nastawni wykonawczej na stację.
Tory do dawnych urządzeń nawęglających, obecnie zajmowane przez zdewastowany zabytkowy tabor.
Dawny tor zsypowy węgla.
Widok na ekspozycję Muzeum.
Widok na ekspozycję Muzeum.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Zabytki niszczejące w sąsiedztwie nastawni wykonawczej.
Tarcze manewrowe i semafory wyjazdowe w kierunku Bąka.
Plac ładunkowy.
Wieża wodna.
Widok na ekspozycję Muzeum.
Dawna parowozownia, obecnie jeden z budynków Muzeum.
Widok z peronów w stronę Bąka.
Rampa ładunkowa.
Dawny budynek ekspedycji towarowej.
Dworzec, widok od strony torów.
Widok na perony.
Semafory wyjazdowe w kierunku Gdyni i Chojnic.
Widok na stację od strony Chojnic.
Zabudowania Sekcji Eksploatacji PKP PLK.
Nastawnia dysponująca.
Widok z nastawni dysponującej na stację.
Widok z nastawni dysponującej w kierunku Gdyni.
Wjazd z Gdyni.
Wyjazd: na lewo do Gdyni, na prawo do Chojnic.
Wiadukt na DK 20.
Semafor wjazdowy od strony Gdyni.
Widok w kierunku Gdyni.
Semafor wjazdowy od strony Chojnic.
Widok w kierunku Chojnic.

Galeria zdjęć archiwalnych

Dworzec, widok od strony torów.
Perony, widok w kierunku Somonina i Chojnic.
Wjazd na tory skansenu.
Dawna lokomotywownia.
Wyjazd w kierunku Bąka.
Semafory wyjazdowe w kierunku Bąka.
Wjazd od strony Bąka.
Nastawnia wykonawcza.
Wyjazd w kierunku Skarszew (rozebrany) i Bąka.
Rozebrany wyjazd w kierunku Skarszew.
Wyjazd w kierunku Bąka.
Wjazd od strony Bąka.
Semafor wjazdowy od strony Bąka.
Semafor wyjazdowy w kierunku Bąka.
Dworzec, widok od podjazdu.
Widok z nastawni dysponującej na tory stacyjne.
Nastawnia dysponująca.
Wyjazd w kierunku Somonina i Chojnic.
Wjazd od strony Somonina i Chojnic.
Semafor wjazdowy od strony Somonina.
Semafor wjazdowy od strony Chojnic.
Tory i zabudowania stacyjne.
Semafory wyjazdowe z torów 11 i 13 w kierunku Somonina i Chojnic.
Semafory wyjazdowe z torów 1 i 5 w kierunku Somonina i Chojnic.
Perony.
Wjazd w tory dodatkowe i boczne od strony Somonina i Chojnic.