Koło

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Koło to stacja pośrednia, zlokalizowana na 176. kilometrze linii. Przez szereg lat była jednym z kilku niezmodernizowanych posterunków ruchu, położonych na środowym odcinku E20. Stara infrastruktura ograniczała prędkość pociągów do 100 km/h. W latach 2017-2019 przeprowadzono jednak modernizację, która poprawiła stan techniczny i parametry infrastruktury - dostosowano ją do prędkości 160 km/h, przy czym na łuku wjazdowym od strony Kutna pozostało ograniczenie do 100 km/h, ze względu m.in. na istniejące przejazdy w poziomie szyn.

W ramach przebudowy stacji znacznie ograniczono jej układ torowy do 5 torów głównych, z których trzy znajdują się przy peronach. Oba perony (jednokrawędziowy przy budynku dworca i wyspowy) zostały przebudowane do standardu 76 cm i wydłużone. Dotychczasową kładkę nad torami zastąpiło przejście podziemne. Za peronami w kierunku Kramska zlokalizowane zostały tory główne dodatkowe nr 4 i 6. Znacznie wydłużona została natomiast głowica rozjazdowa od strony Kutna, gdzie trapezowe przejście rozjazdowe przesunięto za łuk i osłonięto dodatkowo semaforami drogowskazowymi. Modernizacja objęła również urządzenia sterowania ruchem kolejowym, gdzie mechaniczne nastawnie zastąpiono nową, wyposażoną w urządzenia komputerowe. Bez zmian pozostała natomiast część ładunkowa, gdzie poza niewielką przebudową układu rozjazdów wymieniono nawierzchnię toru nr 8, natomiast inne tory nie zostały objęte modernizacją.

(aktualność: wrzesień 2019 r.)
Rok budowy
1921
Nazwa Lata obowiązywania
Koło 1921 - 1939
Kolo 1939 - 1940
Warthbrücken 1941 - 1945
Koło od 1945
Skrót telegraficzny
"Ko"
Współrzędne geograficzne
52.2129283, 18.6332934
Wysokość
100 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 2 400 m 0,76 m
Peron 2 1 400 m 0,76 m
3


Schemat stacji

Kolo.png


Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Perony 1 i 2.
Peron 2, widok w kierunku Kramska.
Dworzec, widok od podjazdu.
Perony.
Peron 1.
Semafory drogowskazowe, peron w kierunku Barłóg.
Nastawnia dysponująca.
Semafor drogowskazowy przy torze nr 1 od strony Barłóg.
Przejazd kolejowy w ciągu ul. Przesmyk.
Łuk wjazdowy.
Łuk wyjazdowy w kierunku Barłóg.
Przejazd kolejowy w ciągu drogi wojewódzkiej.
Semafory wyjazdowe w kierunku Barłóg.
Łuk wjazdowy od strony Barłóg.
Wyjazd w kierunku Barłóg, trapezowe przejście rozjazdowe.
Semafory drogowskazowe przed peronami.
Tory nr 24 i 26 do rampy i placu.
Widok z peronu w kierunku Kramska.
Tor do rampy.
Tory boczne, widok w kierunku peronów.
Wjazd na tory boczne od strony peronów.
Tory boczne, widok w kierunku peronów.
Tory boczne.
Tory stacyjne, widok w kierunku Kramska.
Tory stacyjne, widok w kierunku peronów.
Tor boczny nr 8 i pozostałe tory.
Semafory wyjazdowe w kierunku Kramska.
Wyjazd z torów bocznych w kierunku Kramska.
Wyjazd na bocznice.
Wjazd na tory boczne od strony Kramska.
Bocznica, widoczne rozgałęzienie do bazy PKP Energetyka i składu węgla.
Tory stacyjne.
Głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Kramska.
Wjazd od strony Kramska.
Szlak w kierunku Kramska.
Semafory wjazdowe od strony Kramska.