Kluczbork

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Kluczbork jest stacją węzłową i bardzo istotnym miejscem na mapie sieci kolejowej. Wynika to z położenia na ciągu towarowym z Górnego Śląska, który rozdziela się tutaj na dwa: w kierunku Poznania oraz Wrocławia. W trakcie rozbudowy połączeń powstały jeszcze dwie linie o charakterze lokalnym: z kierunku Opola oraz Kędzierzyna i Strzelec Opolskich.

W dwudziestoleciu międzywojennym strategiczne położenie węzła w Kluczborku, który znalazł się w granicach Niemiec, znacząco utrudniło prowadzenie pociągów tranzytowych z węglem, które kursowały na odcinku ze Śląska do Portu w Gdyni. Spowodowało to m.in. powstanie linii kolejowej Kalety - Podzamcze (Wieruszów).

Po wojnie sytuacja została ustabilizowana i przez Kluczbork prowadzony był (i jest do dziś) ruch towarowy na relacjach Śląsk - Poznań/Wrocław. W miarę jego wzrostu poczyniono inwestycje zwiększające przepustowość okolicznych linii, m.in. na początku lat 70. zelektryfikowano linie nr 143 i 272. W późniejszym czasie przystosowano do funkcji "ciągu wywozowego" linię z Fosowskich do Kluczborka poprzez rozbudowę o dodatkowy tor i elektryfikację. Drugą z dużych inwestycji była budowa kolejowej "obwodnicy" Kluczborka, tj. dwóch łącznic: Kuniów - Smardy (nr 767) i odnogi Gotartów - Ligota Dolna (nr 768). Umożliwiły one przejazd z kierunku Fosowskich na linie w kierunku Wrocławia i Poznania, z pominięciem głównej stacji. Inwestycje w zakresie linii kolejowej nr 175 i łącznic ukończono zasadniczo w latach 80. Bez większych działań pozostała natomiast linia z Opola, dalej użytkowana w celu obsługi połączeń lokalnych.

W latach 90. i dwutysięcznych nastąpił znaczący spadek wykorzystania linii kolejowych w ruchu towarowym, co przełożyło się na deelektryfikację linii nr 175, a w konsekwencji wyłączenie jej z obsługi tranzytowego ruchu towarowego. Zlikwidowano linię obwodową, w śladzie której zbudowano obwodnicę drogową.

Mimo spadku ruchu towarowego, stacja Kluczbork pełni do dziś ważną rolę w ruchu towarowym. Obsługiwany jest także dalekobieżny i lokalny ruch pasażerski. W tym celu stacja posiada trzy grupy torów głównych, z których jedna znajduje się na wyjeździe w kierunku Lublińca, natomiast dwie (wschodnia i zachodnia) - na wysokości peronów. Grupa torów w kierunku Lublińca posiada 5 torów głównych dodatkowych, grupa zachodnia - 6 torów głównych dodatkowych, natomiast wschodnia - 6 torów głównych dodatkowych, wraz z torem na wysokości peronów. Układ peronowy to 5 krawędzi przy 4 peronach, zlokalizowanych po obu stronach wyspowego dworca.

Ponadto na stacji znajduje się zakład naprawczy taboru kolejowego, wykorzystujący teren dawnej lokomotywowni i wagonowni. Druga z lokomotywowni została już wyłączona z eksploatacji. Ponadto na stacji znajduje się szereg punktów ładunkowych, wyposażonych w place ładunkowe, rampy i magazyny. Na wyjeździe w kierunku Kępna zlokalizowana jest użytkowana sporadycznie myjnia wagonów. Pomiędzy wschodnią i zachodnią grupą torów istnieje wiązka torów porządkowych, na którą prowadzony był rozrząd z toru nr 238płn. Druga górka rozrządowa funkcjonowała na wjeździe z kierunku Fosowskich, na tory boczne położone za grupą zachodnią.

Przez szereg lat węzeł kluczborski nie doczekał się większej modernizacji, poza wspomnianą elektryfikacją. Dlatego też, do dziś funkcjonują tu niskie perony, połączone kładką z budynkiem dworca oraz wschodnią częścią miasta. Ruch pociągów prowadzony jest aż z 5 nastawni, gdzie 4 posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane, a jedna - przekaźnikowe. W obrębie stacji funkcjonują też dwie strażnice, a także dwa posterunki zwrotniczowskie (w tym jeden, gdzie funkcjonuje dyżurny peronowy). Prowadzone w ostatnich latach działania inwestycyjne ograniczyły się do wymiany nawierzchni torowej w torach głównych zasadniczych oraz rozjazdów, a także do modernizacji mostu nad Stobrawą.

(aktualność: grudzień 2019 r.)
Rok budowy
1868
Nazwa Lata obowiązywania
Creutzburg 1868 - 1900
Kreutzburg (Oberschlesien) 1901 - 1945
Kluczborek 1945 - 1946
Kluczbork od 1947
Skrót telegraficzny
"Kb"
Współrzędne geograficzne
50.9715455, 18.2040145
Wysokość
179 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1płd 381 m 0,30 m
Peron 2 2płd 288 m 0,30 m
4płd
Peron 3 2wsch 395 m 0,30 m
Peron 4 1wsch 391 m 0,30 m


Schemat stacji

LCSy w Polsce


Galeria zdjęć

Część pasażerska, wyjazd w kierunku Namysłowa i Ostrowa Wielkopolskiego.
Dworzec, widok z peronu 2.
Posterunek dyżurnego peronowego.
Dwprzec, widok pd strony zachodniej.
Perony 3 i 4, bocznica PKP Cargo.
Perony 3 i 4, widok w kierunku zachodnim.
Perony 3 i 4, widok od strony wschoodniej.
Bocznica PKP Cargo/Wagrem Kluczbork.
Bocznica PKP Cargo - zakład remontowy.
Dworzec, widok od strony peronów 3 i 4.
Dworzec, widok od podjazdu.
Perony 1 i 2, widok w kierunku Lublińca.
Perony 1 i 2, widok od strony Lublińca.
Perony 1 i 2.
Perony 1 i 2, widok od strony Ostrowa i Oleśnicy.
Wieża ciśnień.
Widok z peronu 2 w kierunku Oleśnicy.
Widok z perony 2, wyjazd w kierunku Oleśnicy.
Perony 1 i 2.
Perony 3 i 4, widok w kierunku Ostrowa.
Parowóz - pomnik na dojeździe do stacji.
Hala warsztatowa nad torami nr 9wsch i 11wsch.
Semafory drogowskazowe w kierunku Ostrowa.
Perony 3 i 4.
Nastawnia wykonawcza "Kb4".
Widok z wiaduktu w kierunku Ostrowa, grupa torów towarowych.
Tory odstawcze dla wagonów towarowych.
Widok z wiaduktu na grupę torów towarowych, wjazd od strony Ostrowa.
Dawna myjnia wagonowa.
Nastawnia wykonawcza "Kb6".
Wyjazd w kierunku Ostrowa.
Plac ładunkowy.
Rampa i magazyn towarowy.
Tory ładunkowe.
Widok w kierunku peronów.
Semafory wyjazdowe w kierunku Ostrowa.
Głowica rozjazdowa, nastawnia "Kb6".
Szlak w kierunku Ostrowa.
Tory stacyjne, widok w kierunku peronów 3 i 4.
Nastawnia "Kb3".
Wyjazd w kierunku Oleśnicy.
Widok z wiaduktu na część pasażerską - perony 1 i 2.
Widok z wiaduktu w kierunku Oleśnicy oraz grupy torów postojowych.
Przejazd przy wiadukcie.
Tory gospodarcze.
Wyjazd z torów gospodarczych.
Przejazd kolejowy od strony Oleśnicy, strażnica przejazdowa.
Szlak w kierunku Oleśnicy.
Wjazd od strony Oleśnicy.
Dawna nastawnia.


Wyjazd w kierunku Lublińca i Fosowskich, część południowa
Widok z peronu 2 na południe, semafory wyjazdowe w kierunku Fosowskich i Lublińca.
Łuk wyjazdowy z części pasażerskiej w kierunku Lublińca.
Nastawnia dysponująca "Kb".
Bocznica zakładów PKP Cargo.
Wjazd w część pasażerską od strony Fosowskich i Lublińca.
Górka rozrządowa, wyjazd w kierunku Fosowskich i Lublińca.
Wjazd na tory główne dodatkowe i boczne na wysokości peronów.
Przejazd kolejowy w ciągu ul. Dzierżona.
Nieużywana bocznica.
Wyjazd z bocznicy w tory stacyjne.
Tarcza rozrządowa, wyjazd w kierunku Fosowskich.
Wjazd na bocznicę PKP Cargo.
Wyjazd z bocznicy w tory stacyjne.
Wjazd w okręg "Kb1".
Wyjazd z okręgu "Kb1" w kierunku części pasażerskiej.
Wjazd w tory stacyjne, widok w kierunku Lublińca.
Tory stacyjne okręgu "Kb1".
Posterunek zwrotniczego nr 12.
Semafory drogowskazowe w kierunku grupy pasażerskiej.
Tory stacyjne, widok od strony Lublińca.
Semafory wyjazdowe w kierunku Lublińca.
Zarośnięta bocznica, prowadząca do dawnej lokomotywowni.
Strażnica przejazdowa - posterunek nr 11.
Przejazd w ciągu drogi krajowej nr 45.
Wjazd na tory stacyjne od strony Lublińca.
Wjazd od strony Lublińca, głowica rozjazdowa.
Nastawnia wykonawcza "Kb1".
Szlak w kierunku Lublińca.
Przejazd kolejowy w ciągu ul. Gen. Sikorskiego.
Wyjazd w kierunku Fosowskich i Jełowej.
Semafor wyjazdowy w kierunku Fosowskich.
Wjazd od strony Fosowskich i Jełowej.
Wjazd od strony Fosowskich i Jełowej.
Wjazd od strony Fosowskich i Jełowej.
Semafor wjazdowy od strony Jełowej.
Tarcza ostrzegawcza od strony Jełowej.
Dawne tory odstawcze dla EZT, widok w kierunku stacji.
Dawne tory odstawcze dla EZT, widok w kierunku końca torów.