Poznański Węzeł Kolejowy

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ogólny przebieg linii.
Przebieg linii z podziałem według D29.


Poznański Węzeł Kolejowy to miejsce, w którym krzyżują się dwa ważne korytarze transportowe - równoleżnikowy E20 oraz południkowy E59, Z węzła wybiegają również dwie inne linie kolejowe, ważne w ruchu pasażerskim i towarowym: do Kluczborka oraz Skandawy przez Inowrocław. Ich uzupełnieniem są linie regionalne do Wolsztyna oraz Bydgoszczy, która w ruchu pasażerskim używana jest obecnie na odcinku do Gołańczy; jak również linia do Piły, używana na całej długości w ruchu mieszanym.

Dla wydzielenia ruchu towarowego od pasażerskiego Poznań posiada stację rozrządową Poznań Franowo, która wraz z kompleksem łącznic i "obwodnicą", poprowadzoną ze Starołęki przez Zieliniec i Koziegłowy do Kiekrza, pozwala znacznie ograniczyć ruch pociągów wewnątrz węzła, ograniczając go stacjami (posterunkami): Swarzędz, Kobylnica, Suchy Las, Kiekrz, Poznań Górczyn, Luboń koło Poznania, Poznań Starołęka. Dalej wewnątrz węzła kursują praktycznie jedynie pociągi zdawcze.

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym wewnątrz PWK to do niedawna zbieranina kilku rodzajów urządzeń, zaczynając od kluczowych (bocznice szlakowe), przez mechaniczne scentralizowane (np. posterunek LuC) po przekaźnikowe np. Kiekrz. Po wykonanej w latach 2006-2009 przebudowie węzła, zlikwidowano m.in urządzenia suwakowe na stacji Poznań Główny, a wszystkie stacje leżące w ciągu E20 zyskały nowe urządzenia komputerowe, połączone z budową Lokalnego Centrum Sterowania na stacji Poznań Główny. Centrum to steruje urządzeniami na posterunkach od Swarzędza do Górczyna. Planowana modernizacja linii E59 spowoduje prawdopodobnie zwiększenie obszaru LCS na odcinku, leżącym wewnątrz węzła, m.in poprzez likwidację jedynych semaforów kształtowych w węźle, na stacji Poznań Wola.

Modernizacja poznańskiego węzła przyniosła, oprócz zmian w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, także przebudowę układów torowych stacji. Przykładami są tutaj zmiana przebiegu linii w obrębie stacji Poznań Wschód (jazda na wprost z Antoninka do Garbar), Swarzędz (zmiana układu peronów). Dokonano również degradacji stacji Poznań Antoninek i Poznań Garbary do roli posterunków bocznicowych. Stosunkowo niewielkie zmiany zaszły na stacji Poznań Górczyn, gdzie zabudowano jedynie dwa nowe rozjazdy (stacja była modernizowana w ramach wcześniejszych prac na odcinku Poznań - Granica Państwa.