Kategoria:Linie kolejowe o znaczeniu państwowym

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wykaz linii kolejowych, ujętych w:


ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW

z dnia 17 kwietnia 2013 r.,

w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym.


Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa wykaz linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe.


§ 2. Wykaz linii kolejowych, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.


§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. Nr 164, poz. 1110).


§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Strony w kategorii „Linie kolejowe o znaczeniu państwowym”

Poniżej wyświetlono 200 spośród wszystkich 263 stron tej kategorii.

(poprzednia strona) (następna strona)

 

(poprzednia strona) (następna strona)