Kaplisze

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Punkt przeładunkowy w Kapliszach został zbudowany w latach 50., jako jeden z elementów wojskowego systemu przeładunkowego pomiędzy Polską a ZSRR, dla celów wojskowych. Był to najbardziej na zachód wysunięty element punktu, rozciągającego się od Werchraty przez Horyniec Zdrój. W skład punktu wchodziła długa na ponad 600 metrów rampa przeładunkowa, 2 tory 1435 mm oraz 3 tory 1520 mm. Ponadto istniało krótkie żeberko odstawcze na grupie torów 1435 mm. Dla obsługi pociągów zbudowano jedną nastawnię, mogącą obsługiwać 2 semafory wjazdowe. Wyjazd z punktu mógł następować na sygnał Rd1 "Nakaz jazdy". Wszystkie rozjazdy mogły być obsługiwane ręcznie. Do rampy z obu jej stron prowadziły drogi dojazdowe.

Ze względu na swoje wyłącznie militarne przeznaczenie, punkt prawdopodobnie nigdy nie został użyty w swojej statutowej roli. Niemniej jednak do czasu schyłku PRL pozostawał w gotowości do użycia. Był natomiast używany jako cywilny punkt przeładunkowy, zwłaszcza w okresie intensywnej wymiany handlowej pomiędzy PRL i ZSRR, w okresach spiętrzeń ruchu służył też jako bufor dla składów oczekujących na wyjazd za granicę przez przejście graniczne w Werchracie. Później jednak, wobec spadku przewozów towarowych, popadł w coraz większą ruinę, ze względu na zaniechanie utrzymania i brak chętnych do realizacji przeładunków - podobnie jak cały odcinek linii nr 116 od Werchraty do Kaplisz. W pierwszej kolejności fizycznie zlikwidowano i zdjęto z ewidencji łącznicę normalnotorową nr 620. Linia szerokotorowa w ewidencji istnieje do dziś na całym swoim odcinku, choć szyn i podkładów trudno szukać zwłaszcza na końcu linii, gdzie tylko przesieka leśna świadczy o istnieniu i funkcjonowaniu dobrze wyposażonego punktu przeładunkowego. Kaplisze nie miały również szczęścia do działań, związanych z budową terminali przeładunkowych na dawnych punktach wojskowych, które powstały m.in. w okolicach Braniewa czy Skandawy.

(aktualność: wrzesień 2021 r.)
Rok budowy
1953
Nazwa Lata obowiązywania
Kaplisze od 1953
Skrót telegraficzny
ex "Ka"
Współrzędne geograficzne
50.1672855, 23.3025397
Wysokość
245 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
brak
Kanały radiołączności
brak


Schemat punktu

Kaplisze.png


Galeria zdjęć

Dawny wyjazd z punktu przeładunkowego w kierunku Baszni i Horyńca.
Wjazd na rampę od strony Horyńca i Baszni.
Widok na punkt ładunkowy, po lewej słup oświetleniowy - jedna z ostatnich pamiątek po istnieniu tego miejsca.