Kaplisze

Z Semaforek
Punkt przeładunkowy w Kapliszach został zbudowany w latach 50., jako jeden z elementów wojskowego systemu przeładunkowego pomiędzy Polską a ZSRR, dla celów wojskowych. Był to najbardziej na zachód wysunięty element punktu, rozciągającego się od Werchraty przez Horyniec Zdrój. W skład punktu wchodziła długa na ponad 600 metrów rampa przeładunkowa, 2 tory 1435 mm oraz 3 tory 1520 mm. Ponadto istniało krótkie żeberko odstawcze na grupie torów 1435 mm. Dla obsługi pociągów zbudowano jedną nastawnię, mogącą obsługiwać 2 semafory wjazdowe. Wyjazd z punktu mógł następować na sygnał Rd1 "Nakaz jazdy". Wszystkie rozjazdy mogły być obsługiwane ręcznie. Do rampy z obu jej stron prowadziły drogi dojazdowe.

Ze względu na swoje wyłącznie militarne przeznaczenie, punkt prawdopodobnie nigdy nie został użyty w swojej statutowej roli. Niemniej jednak do czasu schyłku PRL pozostawał w gotowości do użycia. Był natomiast używany jako cywilny punkt przeładunkowy, zwłaszcza w okresie intensywnej wymiany handlowej pomiędzy PRL i ZSRR, w okresach spiętrzeń ruchu służył też jako bufor dla składów oczekujących na wyjazd za granicę przez przejście graniczne w Werchracie. Później jednak, wobec spadku przewozów towarowych, popadł w coraz większą ruinę, ze względu na zaniechanie utrzymania i brak chętnych do realizacji przeładunków - podobnie jak cały odcinek linii nr 116 od Werchraty do Kaplisz. W pierwszej kolejności fizycznie zlikwidowano i zdjęto z ewidencji łącznicę normalnotorową nr 620. Linia szerokotorowa w ewidencji istnieje do dziś na całym swoim odcinku, choć szyn i podkładów trudno szukać zwłaszcza na końcu linii, gdzie tylko przesieka leśna świadczy o istnieniu i funkcjonowaniu dobrze wyposażonego punktu przeładunkowego. Kaplisze nie miały również szczęścia do działań, związanych z budową terminali przeładunkowych na dawnych punktach wojskowych, które powstały m.in. w okolicach Braniewa czy Skandawy.

(aktualność: wrzesień 2021 r.)
Rok budowy
1953
Nazwa Lata obowiązywania
Kaplisze od 1953
Skrót telegraficzny
ex "Ka"
Współrzędne geograficzne
50.1672855, 23.3025397
Wysokość
245 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
brak
Kanały radiołączności
brak


Schemat punktu

Kaplisze.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Galeria zdjęć


Linia kolejowa nr 116 Granica Państwa (Werchrata) - Kaplisze (tor szeroki)  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie
Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie -
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 0,000 476
1nsc1n.gif Werchrata stacja węzłowa 2,972 101
1nsc1n.gif Horyniec-Zdrój stacja węzłowa 16,770 101
1nbsx.gif Kaplisze punkt przeładunkowy 22,472 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Łącznica nr 620 Basznia - Kaplisze