Kępno

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stacja kolejowa w Kępnie jest jednym z niewielu w skali polskiej sieci kolejowej przykładów dworca dwupoziomowego. W 1872 roku powstał układ dolnej stacji, służący obsłudze linii kolejowej Oleśnica – Kępno – Wieruszów, natomiast w 1875 roku górą przeprowadzono linię z Kluczborka do Poznania. Na linii tej w Kępnie powstał wówczas przystanek osobowy, a obie linie kolejowe połączone zostały poprzez łącznicę do stacji Hanulin, zlokalizowanej na północ od Kępna.

Po przedłużeniu w 1926 roku linii kolejowej z Wieruszowa do Herbów Nowych nastąpiła znacząca zmiana sposobu prowadzenia ruchu kolejowego w Kępnie – większość ruchu towarowego miała bowiem zostać skierowana właśnie na dzisiejszą linię nr 181 do Herbów, omijając „korytarz kluczborski”, położony na terenie Niemiec (odc. Łęka Opatowska – Kluczbork – Lubliniec). W tym celu zbudowano kolejne dwie łącznice, z których jedna (towarowa) omijała dworzec w Kępnie – była wyprowadzona po wschodniej stronie linii nr 272, natomiast druga umożliwiała obsługę pasażerską tego dworca. Pierwsza do eksploatacji w 1925 roku została oddana łącznica towarowa, natomiast pasażerska – w 1928 roku.

Zmiana granic po II wojnie światowej spowodowała (znów) całkowitą zmianę przeznaczenia dworca w Kępnie. Główną stała się ponownie linia kolejowa nr 272, po której prowadzony jest ruch towarowy ze Śląska na północ (m.in. w rejon Poznania i portów w Szczecinie i Świnoujściu). Znacznie zmniejszyła się natomiast funkcja dworca dolnego, który obsługiwał przede wszystkim regionalny ruch pasażerski i towarowy w kierunku Namysłowa, Herbów Nowych i Oleśnicy.

Spadek przewozów pasażerskich i towarowych odbiły się również negatywnie na roli stacji w Kępnie. Już w 1992 roku zawieszone zostały przewozy pasażerskie na linii do Namysłowa, natomiast w 2002 roku – do Oleśnicy. Znacznie ograniczono ruch pociągów pasażerskich w kierunku Herbów, gdzie dodatkowo ze względu na przebieg linii przez 3 województwa, pojawiły się problemy z ich finansowaniem. Skutkiem tego jest sytuacja, w której pomiędzy stacjami Wieluń Dąbrowa i Kępno kursują tylko składy międzywojewódzkie. W latach 2014-2016 dokonano fizycznej likwidacji odcinka Kępno – Namysłów. Nieco inaczej przedstawiała się sytuacja na dworcu „górnym”, który po wojnie zawsze pełnił i pełni istotną funkcję w ruchu towarowym i regionalnym pasażerskim. Na początku XXI wieku ruch pociągów ulegał jednak pewnemu zmniejszeniu ze względu na zły stan techniczny linii, jednak prace rewitalizacyjne zrealizowane w latach 2013-2015 spowodowały ponowny wzrost znaczenia tej linii. Z kolei w 2017 roku przywrócono - choć tylko dla pociągów towarowych - przejazd odcinkiem Kępno - Oleśnica. Obecnie odcinek ten wykorzystywany jest okazjonalnie.

Obecnie stacja dolna w Kępnie posiada 4 tory główne, z których 3 znajdują się przy jednokrawędziowych peronach. Dla obsługi linii w kierunku Namysłowa funkcjonował dodatkowo peron 1a, jednak tor przy nim został rozebrany wraz z rozbiórką linii. Na stacji istnieje dużo torów bocznych, obsługujących niegdyś liczne punkty ładunkowe. Nie zachowała się natomiast lokomotywownia, odpowiedzialna w przeszłości głównie za obsługę ruchu regionalnego. Ruch prowadzony jest przez nastawnie „Kp” i „Kp1”, które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane, przy czym część rozjazdów w okręgu dysponującym posiada napędy elektryczne. W przeszłości w budynku stacyjnym znajdował się posterunek dyżurnego peronowego.

Dworzec górny w Kępnie stanowią natomiast dwa jednokrawędziowe perony, które poprzez schody posiadają połączenie ze stacją dolną i budynkiem dworca.

W latach 2013-2014 dokonano modernizacji i remontu budynku dworca.

(aktualność: sierpień 2020 r.)
Rok budowy
1872
Nazwa Lata obowiązywania
Kempen 1872 - 1900
Kempen i. Posen 1901 - 1909
Kempen Hauptbahnhof (Posen) 1910 - 1919
Kępno Dworzec Główny 1919 - 1922
Kępno 1923 - 1927
Kępno (Dworzec Dolny) 1928 - 1939
Kempen (Posen) 1939 - 1941
Kempen (Warthel) 1942 - 1945
Kępno Dworzec Dolny 1945 - 1957
Kępno od 1958
Rok budowy
1875
Nazwa Lata obowiązywania
Kempen 1875 - 1900
Kempen i. Posen 1901 - 1909
Kempen (Posen) 1910 - 1919
Kępno 1919 - 1927
Kępno (Dworzec Górny) 1928 - 1939
Kempen (Posen) 1939 - 1941
Kempen (Warthel) 1942 - 1945
Kępno 1945 - 1946
Kępno Dworzec Górny 1947 - 1957
Kępno od 1958
Skrót telegraficzny
"Kp"
Współrzędne geograficzne
51.2917112, 18.0008787
Wysokość
170 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 2 200 m 0,55 m
Peron 2 1 404 m 0,35 m
3
Peron 3 2 272 m 0,26 m
Peron 4 1 294 m 0,55 m
Kanały radiołączności
R3.png LK 181, LK 272,
LK 812, LK 813

Schemat stacji

Kepno2020.png

Schemat archiwalny (2009)

Kepno.png


Galeria zdjęć

Dworzec.
Perony 1 i 2, widok z peronu 3 w kierunku zachodnim.
Widok z peronu 3 w kierunku zachodnim.
Widok z peronu 4 w kierunku wschodnim.
Perony 1 i 2.
Perony.
Perony, widok w kierunku zachodnim.
Perony.
Perony, widok od strony zachodniej.
Tory stacyjne, widok od strony zachodniej.
Wjazd na łącznicę nr 814 w kierunku Hanulina.
Semafory wyjazdowe w kierunku Hanulina i Oleśnicy.
Nastawnia dysponująca.
Perony.
Wjazd od strony Hanulina i Oleśnicy.
Wyjazd w kierunku Hanulina (łącznica nr 812) i Oleśnicy.
Semafor wjazdowy od strony Hanulina (łącznica nr 812).
Tarcza ostrzegawcza od strony Hanulina (łącznica nr 812).
Semafor wjazdowy od strony Oleśnicy.
Tarcza ostrzegawcza od strony Oleśnicy.
Perony dolne, widok z peronu 4.
Widok z peronu 4 w kierunku Wielunia.
Peron 1, widok w kierunku Wielunia.
Peron 2, widok w kierunku Wielunia.
Widok z peronu w kierunku Wielunia, po prawej tory boczne.
Perony, widok od strony Wielunia.
Semafory wyjazdowe w kierunku Wielunia.
Wyjazd w kierunku Wielunia.
Wjazd od strony Wielunia.
Szlak w kierunku Wielunia.
Wjazd od strony Wielunia, odgałęzienie łącznicy nr 813.
Wyjazd w kierunku Hanulina (łącznica nr 813).
Semafor wjazdowy od strony Hanulina (łącznica nr 813).
Dworzec, widok z peronu 4.
Perony.
Peron 4, widok w kierunku Hanulina.
Peron 4, widok od strony Hanulina.
Peron 3, widok w kierunku Kluczborka.
Peron 3, widok od strony Kluczborka.