Jaszczów

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Jaszczów to stacja pośrednia, posiadająca obecnie bardzo duże znaczenie dla tego odcinka linii. Odgałęzia się tu bowiem bocznica do kopalni węgla kamiennego w Bogdance, która generuje obecnie duże przewozy na linii. Stacja posiada 9 torów głównych, z których dwa znajdują się przy dwukrawędziowym peronie wyspowym, połączonym kładką z dworcem i drogą po drugiej stronie stacji. Jeden z torów głównych (nr 10) przekształcony został z toru bocznego, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej przepustowości stacji. W terenie pozostawiona została także rezerwa na dobudowę toru 9. Na stacji funkcjonuje również kilka torów bocznych, z których większość stanowią tory wyciągowe oraz ładunkowe. Ciekawostką są tory nr 11 i 13, które mimo posiadania semaforów wyjazdowych, zabezpieczone są wykolejnicami. Odgałęzienie bocznicy następuje w sposób bezkolizyjny, z przejściem toru 3 wiaduktem nad linią do Dorohuska. Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnię "Jw", która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną.

Stacja obsługuje również rejon dawnego posterunku Łysołaje, na którym następuje połączenie torów wyjazdowych i przejście w szlak jednotorowy, prowadzący do Zawadowa.


Rok budowy
1875
Nazwa Lata obowiązywania
Jaszczów 1875 - 1939
Jaszczow 1939 - 1944
Jaszczów od 1944


Schemat stacji

Jaszczow.png

Galeria zdjęć

Peron, widok w kierunku Lublina.
Widok z kładki w kierunku Lublina.
Widok z kładki w kierunku Rejowca.
Dworzec, widok od strony torów.
Tory 11 i 13.
Semafory wyjazdowe w kierunku Rejowca.
Semafory wyjazdowe w kierunku Lublina.
Nowy semafor wyjazdowy z toru 10 (po prawej).
Widok w kierunku Lublina.
Wyjazd w kierunku Lublina, dawna nastawnia.
Widok ogólny od strony Lublina.
Dawna nastawnia.
Wyjazd w kierunku Lublina.
Semafory wjazdowe od strony Lublina.
Wjazd od strony Bogdanki.
Wyjazd w kierunku Bogdanki i Rejowca.
Nastawnia.
Posterunek rewidentów.
Semafor drogowskazowy od strony Bogdanki (tor 3).
Semafory wjazdowe od strony Rejowca i Bogdanki (tor 4).
Plac ładunkowy przy torze 10.