Jarocin

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Jarocin to stacja węzłowa o rozbudowanym układzie torowym. Podstawową linią kolejową przechodzącą przez stację to dwutorowa linia nr 272 głównie o funkcjach towarowych, po której prowadzony jest ruch z kierunku GOP do Poznania. Krzyżuje się ona bezkolizyjnie z linią kolejową nr 281, również o znaczeniu głównie towarowym. Ponadto rozpoczyna się tu jednotorowa, lokalna linia w kierunku Leszna (Kąkolewa). Obecnie na odcinku do Gostynia ruch pociągów jest zawieszony.

Dworzec posiada charakter wyspowy, po obu stronach którego poprowadzone są tory. Strona zachodnia odpowiada podstawowo za obsługę linii kolejowej nr 272 - znajdują się tutaj trzy perony (w sumie 5 krawędzi). Stąd też obsługiwana była linia kolejowa nr 360 przed zawieszeniem przewozów. Ponadto dla obsługi ruchu towarowego zlokalizowanych jest tutaj 6 torów głównych dodatkowych po stronie nieparzystej oraz 2 tory główne dodatkowe po stronie parzystej. Od strony północnej znajduje się tu także punkt ładunkowy przy rampie (tory nr 72, 73). Zachodnia grupa torów połączona jest także torami nr 25 i 111 ze wschodnią grupą torów. Funkcjonowało tutaj także połączenie poprzez tory boczne lokomotywowni, niemniej większość rozjazdów została już rozebrana lub zdekompletowana i zamknięta dla ruchu.

Pomiędzy grupami torów zlokalizowanych jest kilkadziesiąt torów bocznych, służących głównie obsłudze dawnej parowozowni i lokomotywowni, powstałej w 1875 roku. Ostatnie parowozy wycofano z użytku w latach 90., a obecnie obiekt użytkuje Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej. Obecnie użytkowana jest tylko część torów, na niektórych odstawione pozostają wagony oczekujące naprawy głównej.

Po stronie wschodniej znajduje się natomiast nieco skromniejsza grupa 4 torów głównych, z których jeden znajduje się przy jednokrawędziowym peronie. Wcześniej na międzytorzu torów 254 i 256 znajdował się peron wyspowy, niemniej ze zględu na znaczne zmniejszenie się ruchu pasażerskiego po linii nr 281 peron ten został zlikwidowany. Utworzono natomiast peron 3a przy torze nr 23. Po stronie zachodniej znajduje się także grupa torów ładunkowych i odstawczych oraz bocznica PKP Energetyka. Pozostał także dwutorowy, nieużywany wyjazd w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego na linię kolejową nr 272, pozbawiony sieci trakcyjnej. Rozjazdy na samej linii nr 272 zostały natomiast rozebrane.

Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnię "Jr", która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. W przeszłości na stacji funkcjonowała przekaźnikowa nastawnia "Jr1", która uległa likwidacji i całość sterowania przeniesiono do nastawni "Jr". Ponadto w ostatnich latach na stacji dokonano przebudowy peronów 1 i 3, a także naprawy głównej niektórych torów stacyjnych. W 2014 roku ukończono także remont budynku dworca.

(aktualność: październik 2019 r.)
Rok budowy
1875
Nazwa Lata obowiązywania
Jarotschin 1875 - 1919
Jarocin 1919 - 1939
Jarotschin 1939 - 1945
Jarocin od 1945
Skrót telegraficzny
"Jr"
Współrzędne geograficzne
51.964691, 17.4970552
Wysokość
122 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 21 400 m 0,55 m
22 372 m
Peron 2 4 274 m 0,35 m
6
Peron 3 256 214 m 0,55 m
Peron 3a 23 163 m 0,55 m

Schemat stacji

LCSy w Polsce


Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony zachodniej.
Perony 1 i 2.
Perony 1 i 2, widok w kierunku południowym.
Peron 2.
Nastawnia.
Wjazd na zachodnie tory towarowe.
Wieża ciśnień.
Widok z peronu 1 w kierunku Ostrowa, tor odstawczy.
Perony 1 i 2.
Semafory wyjazdowe w kierunku Środy i Gostynia.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Środy i Gostynia.
Wjazd od strony Środy Wielkopolskiej.
Semafory wjazdowe od strony Środy Wielkopolskiej.
Tarcze ostrzegawcze od strony Środy Wielkopolskiej.
Wyjazd w kierunku Środy, na pierwszym planie tor stacyjny nr 25.
Semafor wyjazdowy z toru 25 w kierunku Żerkowa.
Wjazd od strony Żerkowa.
Semafory wjazdowe od strony Żerkowa.
Tarcze ostrzegawcze od strony Żerkowa.
Szlak w kierunku Żerkowa.
Wiadukt nad drogą krajową nr 11.
Tory nr 262 i 261, widok w kierunku Żerkowa.
Tory nr 262 i 261, w tle semafory drogowskazowe.
Widok z kładki w kierunku Żerkowa.
Tory stacyjne po stronie wschodniej.
Budynek sekcji eksploatacji.
Peron 3 i miejsce po dawnym peronie 4.
Dworzec, widok od strony wschodniej.
Widok z peronu 3 w kierunku południowym.
Tory stacyjne, widok w kierunku południowym.
Tory stacyjne, widok w kierunku północnym.
Semafory drogowskazowe przed peronami od strony Krotoszyna.
Tor ładunkowy nr 207.
Tory stacyjne, widok w kierunku Krotoszyna.
tory stacyjne, widok w kierunku peronów.
Dawna bocznica.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Krotoszyna.
Wjazd od strony Krotoszyna.
Bocznica PKP Energetyka, dawny wyjazd z torów wschodnich na linię nr 272 oraz zmodernizowany tor linii nr 281.
Dawny wyjazd z torów wschodnich na linię nr 272, tor linii nr 281 oraz tor stacyjny nr 111.
Wjazd od strony Krotoszyna.
Wyjazd w kierunku Krotoszyna.
Tor stacyjny nr 111, widok w kierunku zachodniej grupy towarowej.
Tor stacyjny nr 111, widok w kierunku Krotoszyna.
Wjazd od strony Krotoszyna, wiadukt linii nr 272.
Semafor wjazdowy od strony Krotoszyna.
Tarcza ostrzegawcza od strony Krotoszyna.
Semafory drogowskazowe przed peronami oraz na torach towarowych w zachodniej grupie torów.
Tory stacyjne zachodniej grupy torów.
Zachodnia grupa torów.
Wyjazd w kierunku Ostrowa.
Głowica rozjazdowa od strony Ostrowa.
Wjazd od strony Ostrowa.
Szlak w kierunku Ostrowa.