Jankowa Żagańska

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Jankowa Żagańska jest czterokierunkową stacją węzłową, na której od linii z Węglińca do Żar odgałęzia się krótka, 11-kilometrowa linia do Żagania, stanowiąca skrót umożliwiający ominięcie stacji w Żarach. Ma tutaj swój początek również linia do Sanic, obecnie przechodząca proces odnowienia dla umożliwienia realizacji przewozów wojskowych. Stacja w Jankowej posiada układ wyspowy - po stronie zachodniej znajdują się 2 tory, obsługujące linię w kierunku Żagania, natomiast po stronie wschodniej tory obsługujące linię nr 282 oraz szlak do Sanic. Pośrodku znajduje się dworzec, natomiast obie grupy posiadają połączenie jedynie w głowicy rozjazdowej od strony Ruszowa (wcześniej istniała możliwość przejazdu z torów nieparzystych w kierunku Żar). Obecnie stacja posiada tylko 3 tory boczne, z których dwa to tory o charakterze wyciągowo-ochronnym, natomiast jeden prowadzi do magazynu towarowego i placu ładunkowego. Obsługa podróżnych odbywa się z peronów 1-3, natomiast niewykorzystane pozostają perony 4-5. Na przestrzeni lat dokonano również pełnej redukcji układu torowego stacji. Do 2007 roku ruch pociągów prowadzony był przy pomocy urządzeń z sygnalizacją kształtową, później natomiast nastąpiła przebudowa - sterowanie scentralizowano w nastawni "JŻ" od strony Ruszowa, która posiada urządzenia mechaniczne scentralizowane, natomiast w rozjazdach od strony Żar i Żagania zabudowano napędy elektryczne. Na całej stacji działa sygnalizacja świetlna, a nastawnia obsługuje również rogatki na przejeździe kolejowym (przy pomocy urządzeń TVU).

W 2019 roku zrewitalizowana została linia kolejowa nr 380 na odcinku do Przewozu. W ramach prac wymieniono również nawierzchnię toru stacyjnego nr 4.

(aktualność: czerwiec 2016r.)
Rok budowy
1846
Nazwa Lata obowiązywania
Hansdorf 1846 - 1920
Hansdorf (Kr. Sagan) 1921 - 1930
Hansdorf (Niederschlesien) 1931 - 1945
Łukowice 1945 - 1946
Jankowa Żagańska od 1947


Schemat stacji

Jankowa Zaganska.png


Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony wschodniej.
Perony 4 i 5, widok w kierunku Żagania.
Perony 4 i 5.
Semafory wyjazdowe w kierunku Żagania.
Widok z peronów w kierunku Ruszowa.
Strona wschodnia.
Wyjazd w kierunku Żagania.
Wyjazd w kierunku Sanic i Żar.
Wjazd od strony Sanic.
Szlak od strony Sanic, semafor wjazdowy.
Tarcza ostrzegawcza od strony Sanic.
Wjazd od strony Żar.
Semafor wjazdowy od strony Żar.
Tarcza ostrzegawcza od strony Żar.
Strona zachodnia.
Magazyn towarowy.
Droga wyjazdowa spod budynku dworca.
Wieża ciśnień.
Dworzec, widok od strony zachodniej.
Perony 1-3.
Semafory wyjazdowe w kierunku Ruszowa.
Głowica rozjazdowa.
Wjazd od strony Ruszowa.
Wjazd od strony Ruszowa, głowica rozjazdowa.
Wyjazd w kierunku Ruszowa.
Nastawnia "JŻ".