Jabłowo

Z Semaforek
Jabłowo to obecnie początkowy punkt linii nr 243 - znajduje się tu bocznica szlakowa elewatora - zakładów Pomorskiego Centrum Obsługi Rolnictwa. Wcześniej znajdowała się tutaj stacja, jednak z biegiem lat została zamknięta. Do 2015 roku rozebrano też początkowy odcinek linii nr 243 od Skórcza do Jabłowa, na którym ruch pociągów pasażerskich został zarzucony już w 1998 roku. W Jabłowie funkcjonował jeden peron, którego ślady można znaleźć do dziś. Obecnie na układ torowy składa się kilka torów, w tym tory należące bezpośrednio do elewatora. Wjazd pociągu na bocznicę odbywa się poprzez rozjazdy, obsługiwane przez drużynę manewrową. Drużyna manewrowa kieruje też ruchem na przejeździe kolejowym od strony Starogardu.
(aktualność: wrzesień 2022 r.)
Rok budowy
1903
Nazwa Lata obowiązywania
Gross Jablau 1903 - 1920
Jabłowo 1920 - 1939
Gross Jablau 1939 - 1942
Grossgabel 1942 - 1945
Jabłowo od 1945
Skrót telegraficzny
-
Współrzędne geograficzne
18.5800459
Wysokość
79 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
brak
Kanały radiołączności
R7.png LK 243


Schemat bocznicy

Jablowo.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Galeria zdjęć


Linia kolejowa nr 243 Jabłowo - Starogard Gdański  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni -
Xbs1n.gif Jabłowo bocznica szlakowa 15,735 -
1nsn1n.gif Starogard Gdański Przedmieście bocznica szlakowa 20,609 -
1nsc1n.gif Starogard Gdański stacja węzłowa 23,987 -
1npox.gif rozjazd końcowy 24,445 203
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy